Główna
Badanie Biznes-Ludzie™ 2016/17

Tarka Executive’s przeprowadziło drugą edycję Badania Biznes-Ludzie™. BBL™ 2016/17 skierowane jest do zarządzających oraz przedsiębiorców. Koinwestorem w tę edycję była Wyższa Szkoła Menedżerska.

WZORCE SUKCESU

Badanie Biznes-Ludzie™ Tarka Executive’s ma na celu wykrycie rzeczywistych i skutecznych wzorców działania polskiej kadry menedżerskiej i właścicieli firm. To odróżnia wyniki BBL™ od rozpowszechnianych przez niektóre publikacje oraz szkolenia życzeniowych i opartych na chwilowej modzie „nowinek zarządczych”.

MODEL

BBL™ oparty jest o model zarządzania Six C-s™ stworzony przez Tarka Executive’s. Model Six C-s™ był podstawą wielu zakończonych sukcesem działań doradczych, badawczych i edukacyjnych dla właścicieli i prezesów najbardziej dynamicznych i największych firm obecnych w Polsce i Europie.

Badanie BBL™ miało postać skupionego, ściśle poufnego wywiadu ustrukturyzowanego z osobą zarządzającą. Każdy z zainteresowanych uczestników BBL™ otrzymał również od Ekspertów TES informację zwrotną indywidualną (IZI) na temat ich postaw i zachowań w obszarze Biznesu i Ludzi – na tle najlepszych praktyk rynkowych.

WYNIKI

BBL™ 2016/17 ujawniło trzy główne trendy w zakresie zarządzania ludźmi w biznesie. Zostały one potwierdzone przez naszych rozmówców podczas IZI:

1. Słaby nastrój zarządzających związany z nieprzewidywalnym otoczeniem rynkowym,
2. Zubożone, często do minimum, środowisko pracy w biznesie - ograniczające szanse pojawienia się talentów,
3. Niezrozumiałą dla zarządzających i trudną do kontrolowania falę młodych pracowników.

Każde z powyższych trzech zjawisk wpływa na funkcjonowanie szefów, efektywność organizacji i poziom zaangażowania ich podwładnych. Wyniki BBL™ 2016/17 wskazują, że dla biznesów operujących w Polsce, zagranicznych i rodzimych, konieczne jest podjęcie niestandardowych, innowacyjnych działań. Działań służących naszemu powrotowi do silnego przywództwa opartego o ludzkie rytuały.

RAPORT

TES opracował szczegółowy Raport opisujący wyniki Badania Biznes-Ludzie™: Raport/ Executive Summary

Raport jest kluczowym narzędziem dla zarządów i właścicieli firm pozwalającym na zweryfikowanie realnej efektywności własnych działań wokół kadr - na tle innych. Raport pozwala na podjęcie skutecznych kroków w celu zaangażowania menedżerów i pracowników dla wzrostu biznesu.

Tarka Executive’s przeprowadziło dotąd w Polsce badania zarządzania z właścicielami i zarządzającymi m.in.:

Akson Studio | Alior Bank | Alstom Power | Amadeus | Antas Litigators | Anonimowo/ Bank Skandynawski | Anonimowo/ Firma Elektroenergetyczna | Anonimowo/ Firma Telekomunikacyjna | Anonimowo/ Fundacja | Anonimowo/ Globalna Firma IT | Arche | AWD | Bel Polska | Bird & Bird | Biznes Link | Blikle | BOŚ Bank | BSD | CamMedia/ Larq Capital | Clarena | Chleb z Masłem/ Masfrost | Costa Coffee | Croon | Dr Irena Eris | Energy Invest Group | EdF/Kogeneracja | Espresso 77/ MP Partners | Exorigo-Upos | EY/ Ernst&Young | Femme Events | Gardenza | Geopost | Gremi Communications | Harvey Nash Alumni  | Impel | Ingeus | Invest/ Plus Bank | Nałęczowianka | Katowice Airport | KGHM | Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy | Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  |  NC+/ ITI Neovision | Nomi | Polska Akcja Humanitarna | Polska Agencja Prasowa | Personel | Piekarnia Lubaszka | Phenicoptere/ Glov | PKO Bank Polski | Play / P4 | PPG Industries | Polskie Sieci Elektroenergetyczne | Real | Regeneris | Rzeczpospolita | Samsung | Schneider Electric | Selena | SKK | Smagała Strzelczyk |  Spectra Services | Społem | Symantec | Tauron | Tomstyl | Vantage Development | Wropak | Viva Manufacturing | Volkswagen | Wiko | Wolters Kluwer | Work Service