Nowości
Innowacyjny Program Rozwoju Kadry Menedżerskiej

Spółka Akcyjna Impel, jej założyciele – główni akcjonariusze i kadra zarządzająca najwyższego szczebla realizują we współpracy z Executive innowacyjny na rynku polskim program "Integracja ludzi dla wzrostu biznesu".

IMPELJest to przedsięwzięcie służące rozwojowi kadry menedżerskiej w oparciu o ujawnione na podstawie badań, wypracowane wewnątrz organizacji, unikalne wartości i czynniki sukcesu Grupy Impel. Realizowany program jest odzwierciedleniem wysokiej świadomości w zakresie zarządzania marką, wzrostu organizacji i rozwoju jej menedżerów.

"W ramach projektu realizowanego z Executive, wdrażamy  innowacyjny system zarządzania bazujący na historycznych doświadczeniach naszej organizacji jako zmieniającego się systemu oraz cech osobowych menedżerów, mających największy wpływ na jej dotychczasowy rozwój. Ma on uzupełniać i wspierać obecny system motywacyjny oparty o zmianę ekonomicznej wartości dodanej EVA Grupy Impel." – mówi Wojciech Rembikowski Wiceprezes Impel SA, Dyrektor Ds. Finansowych.

Program zakłada, że rozwiązania służące wzrostowi biznesu powinny być oparte o unikalne i autentyczne wartości oraz czynniki sukcesu zaszyte w organizacji, które doprowadziły do obecnego sukcesu i odpowiednio wzmacniane, mogą mieć największy wpływ na dalszy wzrost marki, firmy i pracujących na ich rzecz ludzi.