Nowości
Oferta Menedżerska WSM Executive – Długoterminowa Współpraca

Program studiów realizowany jest wspólnie przez Wyższą Szkołę Menedżerską i Tarka Executive’s. Tarka Executive’s na co dzień wspiera zespoły zarządzające w budowaniu wzrostu ich biznesów. WSM i Tarka Executive’s zbudowały trwały alians strategiczny służący wdrożeniu unikalnej na rynku polskim oferty rozwojowej dla kadr zarządzających, menedżerskich i kierowniczych. Zajęcia oparte są o oryginalny model zarządzania Six C-s™, opracowany przez Krzysztofa Tarka, Partnera/Wspólnika w Tarka Executive’s na podstawie badań zarządzania i interwencji doradczych dla kadry menedżerskiej.

Andrzej Dawidziuk"Działając od lat w WSM w Warszawie, naszym wiodącym kierunkiem studiów było Zarządzanie. Wiedzieliśmy, iż konieczny jest dla naszych absolwentów dalszy rozwój ich kariery, zaś ramy programowe narzucane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w zakresie studiów licencjackich i magisterskich nie dawały możliwości wzbogacenia tych produktów. Istniała potrzeba stworzenia typowo praktycznego produktu biznesowego, gdzie autentyczni przedstawiciele biznesu, osoby wiarygodne w tym środowisku przekazały by swoją wiedzę i doświadczenie i pomogły w sposób bardziej efektywny wykorzystać umiejętności naszych absolwentów" – mówi Radosław Dawidziuk, Kanclerz Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie.

Z Panem Krzysztofem Tarką, Wspólnikiem w Tarka Executive’s spotkałem się, gdy realizował cykl wywiadów z ekspertami biznesu dla Wydawnictwa Raabe. Nasza rozmowa przy "espresso" pokazała, że wiele nas łączy. Podzieliliśmy się naszymi spostrzeżeniami dotyczącymi potrzeb biznesu, menedżerów i możliwości szkół wyższych. Miło wspominam to spotkanie, gdzie dwóch mężczyzn z pasją rozmawia o swojej pracy. Przemyślenia i spostrzeżenia Pan Krzysztof przenosił na papier tworząc "mapy myśli", "grafy powiązań, zależności, oddziaływań".

"Gdy zabrakło nam kartek sięgnęliśmy po serwetki, tak powstała koncepcja praktycznych biznesowych studiów podyplomowych. W kolejnych działaniach zderzały się nasze dwie silne indywidualności. Dzięki tym "zderzeniom" powstały studia Kompetencje Menedżerskie w Zarządzaniu Ludźmi - realizowane wspólne przez WSM i Tarka Executive's."

"Cztery edycje KMZL pozwoliły na precyzyjne zdefiniowanie kolejnych potrzeb naszych absolwentów i kadr menedżerskich i dalsze wzajemne poznanie. Lojalne partnerskie współdziałanie pokazało, iż to dopiero początek naszej długoterminowej współpracy, a przed nami stoją kolejne wyzwania: „Przewaga Menedżerska dla sukcesu biznesu”, studia podyplomowe na poziomie EMBA" - podsumowuje Radosław Dawidziuk.

"Jesteśmy ogromnie usatysfakcjonowani trwającym od pięciu lat aliansem strategicznym pomiędzy Tarka Executive’s a WSM w Warszawie. Zaowocował on czterema edycjami unikalnego na rynku polskim programu dla menedżerów liniowych i operacyjnych pt. "Kompetencje Menedżerskie". W szósty rok naszej współpracy wchodzimy z rozbudowaną ofertą menedżerską. Jej wiodącym elementem są studia/moduły rozwojowe, Przewaga Menedżerska Dla Sukcesu Biznesu" - mówi Krzysztof Tarka, Partner/Wspólnik w Tarka Executive’s.

 

Kompetencje Menedżerskie:

 

Przewaga Menedżerska:

 

Szkoły zarządzania: