Nowości
Komisja Sejmowa

24 lipca w Sejmie RP miało miejsce specjalne spotkanie Podkomisji ds. Innowacyjnej Gospodarki i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Poświęcone było wyzwaniom edukacji w zakresie uczenia przedsiębiorczości i wspieraniu innowacji jako nowych szans rozwoju przedsiębiorczości. W spotkaniu tym uczestniczył Krzysztof Tarka, Partner/ Wspólnik w Executive, który jest członkiem Rady Programowej konferencji "Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości"/Wilanowskie Ogrody Innowacji. (www.ee4f.pl)

Inicjatorką posiedzenia była Poseł Mirosława Nykiel, która przewodzi Radzie Programowej konferencji "Przedsiębiorczość i Edukacja dla Przyszłości". Spotkanie miało na celu prezentację i zaopiniowanie przez przedstawicieli nauki i biznesu społecznej inicjatywy utworzenia narodowego klastra „Polskie Technopolis" jako obszaru łączącego innowacje technologiczne, społeczne oraz zrównoważony rozwój.

Projekt przedstawiony na posiedzeniu zakłada utworzenie, zlokalizowanego w pobliżu Warszawy, innowacyjnego miasta przyszłości najnowszej generacji, z parkiem technologicznym i naukowym. W "Polskim Technopolis" będą tworzyć i działać najbardziej utalentowani absolwenci polskich uczelni i wybitni Polacy powracający do kraju i specjalizujący się w innowacyjnych branżach i inicjatywach biznesowych z obszarów: biotechnologii, medycznych, społecznych i wysokich technologii.