Młody talent
Warsztat "Co się Opłaca w Biznesie"

Dnia 31 lipca 2014 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w Klubie Absolwenta odbył się Warsztat Interaktywny "Co się Opłaca w Biznesie". Warsztat jest dedykowany do wyróżniających się pracowników naukowych PW – zainteresowanych tematyką rynku, marki, biznesu, firm, organizacji i ludzi. Jest on wstępem do szerszego Programu Rozwojowego ,,Inżynieria Sukcesu”. Jest on organizowany wspólnie przez Politechnikę Warszawską i Executive w związku ze 100-leciem Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej - dla krzewienia wśród kadry Uczelni modeli, podejść, postaw i zachowań z pogranicza nauki i biznesu w obszarach przywództwa, przedsiębiorczości i innowacyjności w firmach, organizacjach i instytucjach.

Program „Inżynieria Sukcesu” odpowie na pytania kluczowe dla osób poruszających się na pograniczu edukacji, biznesu i nauki:

  • W jakim środowisku biznesowym warto się obracać?
  • Jacy ludzie i jak podejmują w firmach decyzje?
  • Co jednoczy ludzi w firmach i organizacjach?
  • Jak, tak naprawdę, biznes jest zbudowany?
  • Jak korzysta się z ludzi w biznesie?
  • Jak w biznesie zarabia się (i na co wydaje) pieniądze?
  • Jakimi ukrytymi zasadami rządzą się marki, firmy i ich zarządzający?
  • Jak działają ludzie w firmach w obliczu ryzyka i kryzysu?

 

Celem Warsztatu było również przedstawienie naszych wniosków i obserwacji płynących z odpowiedzi pracowników naukowych w Ankiecie Potrzeb zorganizowanej przez PW i Executive. Jak również przedyskutowanie z Uczestnikami kluczowych dla nich osobiście czynników sukcesu rynkowego, firmowego, organizacyjnego, ludzkiego i osobistego.

By zrekrutować i utrzymać młodego pracownika trzeba go przede wszystkim zrozumieć. Prowadzone przez Tarka Executive’s i Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie badania wskazują, że zachodzi proces odwrotny.