Młody talent
Ludzie jako zadanie - czyli co się opłaca w biznesie

Warsztat jest prowadzony wspólnie przez Tarka Executive’s i Politechnikę Gdańską. Ma na celu pokazanie Absolwentowi szkoły w jaki sposób ma on się stać pracownikiem wartościowym dla firmy, w której pracuje. Aby to osiągnąć musi zrozumieć w jakim środowisku biznesowym się obraca, jak ludzie w firmach podejmują decyzje, jakimi zasadami rządzi się firma, jak biznes jest naprawdę zbudowany oraz jak w biznesie zarabia się i wydaje pieniądze.

 

Idea Programu

Warsztat ma na celu rozwijanie zdolności poznawczych i zdolności konceptualizacji. W szczególności związanych z nazwaniem barier w awansie na kolejne szczeble zarządzania , jak również umiejętności wychwycenia postaw/ zachowań potrzebnych zarządzającym do pokonania owych wyzwań.

By zrekrutować i utrzymać młodego pracownika trzeba go przede wszystkim zrozumieć. Prowadzone przez Tarka Executive’s i Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie badania wskazują, że zachodzi proces odwrotny.