Młody talent
Praktyczne kształcenie dla rynku pracy

Tarka Executive's we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą zrealizowała projekt "Praktyczne kształcenie na rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w kwocie 1 930 087,40 zł.

Wsparciem dla projektu był udział łącznie 200 studentek i studentów ostatnich lat z 4 kierunków studiów prowadzonych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej tj. bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja, pedagogika i pedagogika specjalna.

W ramach programu studenci uczestniczyli w Sesji Diagnostyczno-Rozwojowej wspierającej osobisty potencjał do rozwijania kariery na nowoczesnym rynku pracy. Następnie  odbywali odpłatne, ukierunkowane 180 godzinne staże na podstawie indywidualnych programów stażowych. Ponadto uczestniczyli w Cyklu 8 Warsztatów Kompetencyjnych opartych o model zarządzania 6 C-s™ Tarka Executive’s poświęconych rozwojowi kluczowych kompetencji dla gospodarki opartej na wiedzy prowadzonych przez zespół Senior Ekspertów Tarka Executive's.

Głównym celem projektu było zdiagnozowanie i rozwój kompetencji studentów ostatnich lat oraz absolwentów uczelni dla ich przyszłego sukcesu na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy w Polsce i Europie.

Więcej informacji na stronie http://praktyczneksztalcenie.dsw.edu.pl/o-projekcie/

Serdecznie zapraszamy władze innych uczelni do współpracy z Tarka Executive's w zakresie budowania sukcesu rynkowego ich absolwentów.

Osoba kontaktowa: Krzysztof Tarka - wspólnik, e-mail: krzysztof.tarka@executive.com.pl

By zrekrutować i utrzymać młodego pracownika trzeba go przede wszystkim zrozumieć. Prowadzone przez Tarka Executive’s i Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie badania wskazują, że zachodzi proces odwrotny.