Nowości
Sukces Menedżera WSM w Warszawie

Wychodząc naprzeciw wygórowanym wymaganiom wszystkich gałęzi biznesu Tarka Executive's wraz z Wyższą Szkołą Menedżerską stworzyła autorskie i niepowtarzalne kierunki Studiów Podyplomowych, które charakteryzują się krótką, skoncentrowaną i nastawioną na wynik edukacją:

  1. Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego;
  2. Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu.

 

Jest to juz VI edycja prestiżowego programu

"Kompetencje Menedżerskie w Zarządzaniu Ludźmi".

 

Studia Podyplomowe Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego:

Zbudowane są na wzorcach zarządzania najbardziej skutecznych, polskich menedżerów, uzyskanych w ramach Badania Biznes-Ludzie™ - prowadzonego przez firmę doradczą Tarka Executive’s. Program studiów Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego skonstruowany jest w oparciu o model Six C-s™ Tarka Executive’s opisujący sześć głównych elementów zarządzania ludźmi przez liderów w organizacjach, które odnoszą sukcesy. Studenci zapoznają się z najnowocześniejszymi modelami i praktycznymi podejściami do zarządzania.

 

Studia Podyplomowe Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu:

Zbudowane są na wzorcach zarządzania decydentów i prezesów najbardziej liczących się i ekspansywnych, polskich marek, uzyskanych w ramach Badania Duma Marki™ - prowadzonego przez firmę doradczą Tarka Executive’s. Program studiów Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu skonstruowany jest w oparciu o model BRAND VORTEX™ (Wir Marki™) Tarka Executive’s, opisujący główne elementy pozwalające budować silny i trwały wpływ menedżerów na otaczające środowisko rynkowe, społeczne i gospodarcze. Studenci zapoznają się z najnowocześniejszymi modelami kreowania, zarządzania wizerunkiem i komunikacją marki.

 

Zajęcia w ramach Studiów prowadzone będą przez zespół Senior Ekspertów Tarka Executive's, którzy mają znaczące doświadczenie zarządcze. Każdy z wykładowców przeszedł gruntowne szkolenie i posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie interaktywnego nauczania osób dorosłych i treningu menedżerów. Zachęcamy do zapisów na powyższe kierunki.

 

Więcej informacji:

http://www.wsm.warszawa.pl/centrum-ksztalcenia-ustawicznego/oferta-studiow-podyplomowych/wydzial-menedzerski/1898-skuteczny-lider-kapitalu-ludzkiego

http://www.wsm.warszawa.pl/centrum-ksztalcenia-ustawicznego/oferta-studiow-podyplomowych/wydzial-menedzerski/1899-kreatywny-menedzer-sprzedazy-i-marketingu