Nowości
Oferta dla Wyższych Uczelni

Chcemy zaprezentować Państwu nasze autorskie i niepowtarzalne programy Studiów Podyplomowych, które charakteryzują się krótką, skoncentrowaną i nastawioną na wynik edukacją:

1. Skuteczny Lider Kapitału Ludzkiego;

2. Kreatywny Menedżer Sprzedaży i Marketingu.

Kierunki stworzone przez Tarka Executive’s są odpowiedzią na aktualne potrzeby rynku. Dzięki innowacyjnym usługom na najwyższym poziomie zaspokoją nowo powstałe nisze rynkowe wychodząc naprzeciw wygórowanym wymaganiom wszystkich gałęzi biznesu.

Dzięki uruchomieniu współpracy w zakresie nowych kierunków kształcenia we współpracy z Tarka Executive's - konkurencyjność uczelni zaskakująco i znacząco wzrośnie, przyciągając tym samym nowych studentów nastawionych na dobrą i efektywną edukację.

Modyfikacja istniejącej oferty Uczelni poprzez wprowadzenie proponowanego programu przyniesie pozytywne zmiany, które zaprocentują nie tylko korzyściami finansowymi, ale także atrakcyjnością oferty edukacyjnej na tle innych uczelni.

Obecnie w kraju występuje poważna luka demograficzna, dlatego tym bardziej należy zadbać o wzrost dochodu ze sprawdzonych, najbardziej rentownych kierunków, które perspektywicznie zapewniają studentom rozwój kompetencji potrzebnych w gospodarce przyszłości, jednocześnie podnosząc zamożność Uczelni oraz jej prestiż.

Skoncentrowany program studiów zapewnia dynamiczny wzrost strumieni finansowych w optymalnie krótkim czasie.

Wszystkie zajęcia prowadzone będą przez zespół Senior Ekspertów Tarka Executive’s, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie interaktywnego nauczania osób dorosłych i treningu menedżerów. Prowadzący odnieśli lub odnoszą wyróżniające ich sukcesy rynkowe, biznesowe, organizacyjne i zespołowe.

Nasza wiedza, doświadczenie oraz profesjonalne podejście Tarka Executive’s jest gwarancją sukcesu. Posiadamy uznanie w środowisku biznesowym, jak również wśród Wyższych Uczelni.

Tarka Executive’s w ramach wielu projektów współpracuje m. in. z :

  • Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie
  • Politechniką Warszawską
  • Politechniką Śląską
  • Politechniką Gdańską
  • Wyższą Szkołą Menadżerską w Warszawie
  • Dolnośląską Szkołą Wyższą

 

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt w celu przesłania pełnej oferty:

Biuro Projektowe T + 48 71 307 07 65 E: info@executive.com.pl