Nowości
Zarządzanie Projektami - Praca w Tarka Executive's

Pragniemy nawiązać współpracę z osobami doświadczonymi w roli:

MENEDŻER PROJEKTU

(lokalizacje: Wrocław / Warszawa)


Osoby zainteresowane w /w pracą prosimy o przesłanie zgłoszenia pod adres: aneta.tarka@executive.com.pl
W nagłówku emaila prosimy zamieścić informację: MP TE’s/ imię i nazwisko.


Wymagania:

- wykształcenie wyższe,
- doświadczenie w zarządzaniu projektami z branży zarządzania, kapitału ludzkiego i rozwoju organizacji, które trwały co najmniej 6 miesięcy,
- umiejętność godzenia racji wielu podmiotów,
- bardzo dobry lub biegły angielski ze środowiska biznesowego,
- sumienność i duża samodzielność w działaniu,
- wysoki poziom planowania i organizacji pracy,
- kompetencje wymiany informacji, budowania wizerunku i wpływu na innych.

 

Dodatkowym atutem jest udokumentowane doświadczenie związane z:

- podróżami i pracą w wielu środowiskach kulturowych i językowych;
- pracą lub prowadzeniem projektów dofinansowywanych przez Unię Europejską.

 

Zakres odpowiedzialności:

- samodzielna administracja i koordynacja działań projektowych,
- kontrola poziomu kosztów i przychodów projektów,
- współpraca z partnerami zewnętrznymi projektów,
- sporządzanie sprawozdań oraz raportów wewnętrznych i zewnętrznych,
- udział w doborze zespołu projektowego i zarządzanie zespołem projektowym,
- zarządzanie kalendarzem projektów, terminami realizacji i ryzykiem opóźnień poszczególnych zadań,
- efektywny przepływ dokumentów i informacji w projektach.

 

Oferujemy:

- wynagrodzenie adekwatne do poziomu złożoności i wyników w ramach zarządzanych projektów,
- pracę na rzecz najbardziej rozpoznawalnych marek na rynku - zarówno polskim, jak i globalnym,
- pracę w niebanalnym, pełnym pasji zespole eksperckim – „niekorporacyjną” kulturę organizacyjną,
- wsparcie właścicielskie podczas trwania projektów,
- przygotowanie do roli, stały trening i dynamiczny rozwój zawodowy,
- prowadzenie ambitnych i innowacyjnych przedsięwzięć,
- współpracę z najbardziej doświadczonymi ekspertami na rynku.

 

Praca, usługi i produkty Tarka Executive’s są szanowane na rynku polskim i europejskim. Więcej informacji o naszych klientach i partnerach znajdziecie pod: http://executive.com.pl/news/181/32/Nasi-klienci-partnerzy.html

Zespół Tarka Executive’s kieruje się takimi wartościami jak: konsekwencja, jakość, determinacja i autentyczność. Takich też postaw i zachowań oczekujemy od naszych pracowników i współpracowników.

Tarka Executive’s wspiera zarządzających we wzroście biznesów. Skupiamy się na rozwoju przywództwa (leadership development), zmianie organizacji (organisational change) oraz ekspansji marek (brand expansion). Prowadzimy interwencje doradcze, badania zarządzania i edukację menedżerską. Naszą misją jest trwały i harmonijny wzrost naszych klientów – ich rynków, marek, biznesów, organizacji, zespołów i ludzi.