Nowości
Przyszłość zarządzania

Tarka Executive's prowadzi debatę QUESTIONABLE FUTURE OF UNQUESTIONABLE THINGS. THE FUTURE OF MANAGEMENT REVISITED w ramach Digital Champions 2018. Uczestnikami debaty są zarządzający z poziomu executive w obszarach technologii, ludzi i rynku inwestorów. Debata oparta jest o kontrowersyjne wglądy płynące z badań zarządzania TES  Wglądy te rzucają wyzwanie powszechnym opiniom  n/ t przeszłych, obecnych i przyszłych wzorców przewodzenia biznesom, organizacjom i ludziom. Więcej na: https://www.digitalchampions.pl