• Executive.
  • Executive. Boost
  • Executive. Boost Growth
Nowości
Wartości przywódcze

Tarka Executive's prowadzi zajęcia dla najbardziej utalentowanych, w zakresie zarządzania, doktorantów Politechniki Warszawskiej. Są to osoby, które, oprócz działalności naukowej i dydaktycznej odpowiedzialne są za kierowanie zespołami badawczymi na PW i innych, zaprzyjaźnionych wiodących uczelniach wyższych z Polski, Europy i globalnie. Pllot warsztatów pt "Wartości Przywódcze" obejmuje takie zagadnienia, jak: wykorzystanie talentu, kompetencje sukcesu, odpowiedzialność menedżerska, zarządzanie otoczeniem i analiza peryferii.