• Executive.
  • Executive. Boost
  • Executive. Boost Growth
Nowości
FIRMY RODZINNE Odwrócona Sukcesja

Tarka Executive's zarządza zmianą w firmach rodzinnych, gdzie konieczne jest przeprowadzenie tzw. Odwróconej Sukcesji. Chodzi o zatrzymanie i odwrócenie negatywnych tendencji w spółkach, które zostały przekazane do zarządzania nieprzygotowanym do tego następcom.

Zjawisko to związane jest ze starzeniem się Założycieli albo znużeniem dotychczasowych, wieloletnich Prezesów zarządzaniem operacyjnym. W wyniku czego przekazują Oni/ One stery dojrzałych firm w ręce dzieci, które nie posiadają do tego talentu. Albo najemnych menedżerów, których wzorzec działania nie pasuje do wyzwań rynkowych i organizacyjnych, przed którymi stoją ich biznesy.

Odwrócona Sukcesja prowadzona przez Tarka Executive's oparta jest o:

  1. Unikalny wzorzec sukcesu, na którym została zbudowana firma Klientów,
  2. Precyzyjny dobór i/ lub przesunięcia menedżerów pomiędzy stanowiskami pod wyzwania rynkowe i organizacyjne,
  3. Jednoznaczną definicję odpowiedzialności i oczekiwanych wyników na stanowiskach menedżerskich,
  4. Oraz długoterminowe pakiety motywacyjne na tych stanowiskach  - ściśle powiązane z odpowiedzialnością i wynikami.

Wszystko to pozwala stworzyć w dotychczasowej firmie rodzinnej standardowy i uniwersalny model zarządzania. Tak, by można było odciążyć Założycieli. I jednocześnie uzyskiwać wyniki rynkowe i zwroty finansowe, których Oni/ One oczekują.