Wsparcie doradcze
FIRMY PRYWATNE I RODZINNE Zmiana Władzy

Tarka Executive's zarządza zmianą w firmach prywatnych i rodzinnych, gdzie konieczne jest przeprowadzenie tzw. Zmiany Władzy. Chodzi o zatrzymanie i odwrócenie negatywnych tendencji w spółkach, które zostały przekazane do zarządzania nieprzygotowanym do tego następcom.

Zjawisko to związane jest ze starzeniem się Założycieli albo znużeniem dotychczasowych, wieloletnich Prezesów zarządzaniem operacyjnym. W wyniku czego przekazują Oni/ One stery dojrzałych firm w ręce dzieci, które nie posiadają do tego talentu. Albo najemnych menedżerów, których wzorzec działania nie pasuje do wyzwań rynkowych i organizacyjnych, przed którymi stoją ich biznesy.

Zmiana Władzy prowadzona przez Tarka Executive's oparta jest o:

Unikalny Wzorzec Sukcesu, na którym została zbudowana firma Klientów;
Precyzyjny dobór i/ lub przesunięcia menedżerów pomiędzy stanowiskami pod wyzwania rynkowe i organizacyjne;
Jednoznaczną definicję odpowiedzialności i oczekiwanych wyników na stanowiskach menedżerskich;
Długoterminowe pakiety motywacyjne na tych stanowiskach - ściśle powiązane z odpowiedzialnością i wynikami;
Uważną i empatyczną mediację wielostronnych sporów, które zawsze towarzyszą tego typu sytuacjom.

Wszystko to pozwala stworzyć w firmie prywatnej, czy rodzinnej standardowy i uniwersalny model zarządzania. Tak, by można było odciążyć Założycieli. I jednocześnie uzyskiwać wyniki rynkowe i zwroty finansowe, których Oni/ One oczekują.