Publikacje
WZORZEC SUKCESU Wobec wyzwania

Karina Obara/ Polska The Times rozmawia z Krzysztofem Tarka/ Tarka Executive’s o historycznych i obecnych Wzorcach Sukcesu, których powinniśmy uczyć dzieci, młodzież i nas samych - w miejsce analizy i rozpamiętywania źródeł porażki.

Dziś na poziomie firm, NGOs i instytucji wychwytujemy i opisujemy takie unikalne Wzorce Sukcesu. Te, które doprowadziły ich Założycieli, Właścicieli i Szefów do przełomu, zwycięstwa, czy rozkwitu.

Zazwyczaj za pomocą 5 kroków można opisać taki pozytywny wzorzec, czy przełomowa taktykę - samo nazwanie tych unikalnych dla każdego lidera/ każdej organizacji postaw i zachowań prowadzi do przypływu energii.

Jest to szczególnie ważne w sytuacji bariery, niepokoju, czy też kryzysu. Zarząd wobec groźby wrogiego przejęcia? Rodzina właścicieli po nieudanej sukcesji? Prezes w obliczu spadku udziału w rynku? Określenie Wzorca Sukcesu pomaga wyjść z porażki, wprowadzić pozytywna zmianę, przełamać impas.

A czy Ty wiesz, jakie jest Twój osobisty i organizacyjny Wzorzec Sukcesu?

Więcej na ten temat znajdziesz pod: https://plus.pomorska.pl/chcesz-miec-lepiej-analizuj-sukces-sobieskiego-pod-wiedniem/ar/13336005