Badania zarządzania
DECYDENCI W ZMIANIE W Stronę Zielonej Energii

Eksperci Tarka Executive's opracowali unikalny Raport Ewaluacyjny dotyczący przyszłych decydentów w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Raport powstał na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Instituto Superior Tecnico w Lizbonie.

Raport powstał w związku z planowanym przez obie szacowne Uczelnie wprowadzeniem na rynek edukacyjny studiów międzynarodowych  - dla osób zainteresowanych pełnieniem wiodących ról w obszarach związanych z zieloną energią i odchodzeniem od paliw kopalnych.

Profil skutecznego decydenta w zakresie transformacji energetycznej wraz z optymalną ścieżką jego/ jej edukacji został stworzony przez Tarka Executive's na podstawie Sondy ETFlex. W naszej  Sondzie wzięli udział właściciele, prezesi/ dyrektorzy generalni oraz wiceprezesi/ dyrektorzy funkcji wiodących podmiotów zaangażowanych w rynek energii. Sonda objęła właścicieli i zarządzających podmiotów brytyjskich, francuskich, niemieckich i polskich.