Wsparcie doradcze
Usługi i rozwiązania

Jesteśmy doradcami w zakresie wzrostu biznesu, zmiany organizacji i rozwoju ludzi. Budując rozwiązania dla naszych Klientów opieramy się na oryginalnych modelach zarządzania. Wspieramy efektywne zarządzanie organizacją i ludźmi [model SIX C's™], promujemy jednoznaczny podział odpowiedzialności [model WEALTH-STRENGTH-WORTH™] oraz wspomagamy zarządzających we harmonijnym wzroście biznesu [model BRAND VORTEX™].

 • Spójność zespołu zarządczego
  Tarka Executive’s pomaga zharmonizować działania w zespole zarządzającym dla wprowadzenia innowacji, w czasie zarządzania zmianą, dla poradzenia sobie z wyzwaniem wewnętrznym lub barierą wzrostu biznesu.
 • Koncepcja wzrostu biznesu
  TES wspiera właścicieli i zarządy w zakresie zespołowego zdefiniowania, a następnie wdrożenia spójnego modelu wzrostu biznesu, rozwoju organizacji i zatrudniania ludzi.
 • Rozwijanie struktur zarządczych
  Konstruujemy efektywne struktury i hierarchie kluczowych ról w firmach - w sytuacji szybkiego, organicznego wzrostu, transformacji organizacji lub łączenia z innymi podmiotami (M&As).
 • Identyfikowanie talentu
  Udostępniamy naszym Klientom unikalne metody i narzędzia identyfikacji, przyciągania, angażowania i utrzymania kluczowych talentów menedżerskich i specjalistycznych.
 • Angażowanie pracowników
  Nasi konsultanci pomagają balansować inwestycje w wynagrodzenia z płynącymi z nimi zyskami - poprzez systemy płac, które pomagają angażować i wyzwalać efektywność pracowników.
 • Zmiana kultury i komunikacji
  Tarka Executive’s doradza przy transformacji zarówno kultury organizacji, jak i przy konstruowaniu wynikających z niej najbardziej efektywnych narzędzi wewnętrznej komunikacji.