Wsparcie doradcze
Zarządzanie przedsięwzięciami

Każde z realizowanych przez nas przedsięwzięć jest przez nas skrupulatnie monitorowane w obszarze rozwiązań, zarządzania projektem oraz budowania poparcia w firmie:

Projektowanie rozwiązań

Bazując na naszym wieloletnim doświadczeniu tworzymy wspólnie z kadrą zarządzającą zintegrowane podejścia do zarządzenia zmianą organizacyjną i budujemy praktyczne i dalekosiężne rozwiązania nastawione na trwały rozwój i wzrost firmy.

Zarządzanie projektem

Uważnie i spójnie planujemy interwencje, a potem zarządzamy przedsięwzięciami doradczymi na wszystkich poziomach ich realizacji. Intensywnie pracujemy na poziomie zarządu, budujemy siłę działów personalnych (HR), angażujemy kluczowych dla powodzenia zmiany i wzrostu firmy szefów operacyjnych.

Budowanie poparcia

Zjednujemy sojuszników dla działań w zakresie rozwoju organizacji u kluczowych osób na stanowiskach decyzyjnych, zanim zaczniemy wdrażać zaplanowane rozwiązania. Wielokrotnie przeprowadzaliśmy skrajnie ryzykowne społecznie przedsięwzięcia, które zakończyły się unikalnym sukcesem naszych Klientów.