Badania zarządzania
Badanie Biznes-Ludzie™ 2011 - wyniki

Czas kryzysu stawia przed menedżerami nowe pytania i wyzwania. Sprostanie im będzie decydowało o przetrwaniu wielu firmy i rzeczywistym potencjale binzesów do kreowania wzrostu. 

W jakim kierunku zmierza w skali naszego kraju zarządzanie biznesem i ludźmi? - to pytanie, na które poszukiwała odpowiedzi firma Executive podczas badań prowadzonych wśród decydentów zarządzających biznesami i dużymi zespołami ludzkimi (kadry executive). W Badaniu Biznes-Ludzie™ 2011 wzięli udział właściciele firm, prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy kluczowych funkcji, takich jak sprzedaż lub produkcja. Spotkaliśmy się z zarządzającymi takimi biznesami i instytucjami jak m.in. Alior Bank, AWD, Fortum, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, GeoPost, Invest Bank,  Kogeneracja, PAP, PSE Operator, Real, Symantec, czy Tauron (Energia Pro).

Celem Badania było zidentyfikowanie obecnych na polskim rynku trendów i pozytywnych praktyk w zarządzaniu biznesami i ludźmi, które związane są ze wzrostem marek, firm i rynków. 

Przeprowadzone w takim klimacie badanie Executive Biznes-Ludzie™ ujawniło kilkanaście trendów, z których najbardziej ciekawe to:

- Osoby decyzyjne posiadają unikalne kompetencje przywódcze, przy czym nie do końca są ich świadome, w konsekwencji czego nie rozwijają tych kompetencji u podległych szczebli menedżerskich;

- Marka i taktyki biznesowe są spójne z marką pracodawcy i taktykami zarządzania ludźmi w firmach sektora finansowego. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w firmach z innych sektorów, w których oba obszary nie są raczej spójnie zarządzane.

- Wiarygodności firmy budowana jest poprzez markę rynkową oraz autorytet i charyzmę osoby decyzyjnej. Nieliczne firmy budują wiarygodność firmy poprzez zaplanowane działania związane z rynkiem pracy; przemyślane praktyki w tym obszarze widoczne są przede wszystkim w firmach skandynawskich.

- Normą okazują się procedury personalne i kadrowe, obecne dzisiaj w wielu firmach. Zaskakuje jednak fakt, iż w wielu przedsiebiorstwach pozostają poza głównym realnym nurtem zarządzania i nie wywołują oczekiwanych zachowań u kadry menedżerskiej.

- Firmy i ich szefowe mają rozwinięty zbiór taktyk i rytuałów zarządzania ludźmi. Rzadko spotyka się jednak długoterminową koncepcję bycia pracodawcą, czy też zarządzaniu ludźmi.

Badanie Biznes-Ludzie™ prowadzone było za pomocą wywiadu ustrukturyzowanego opartego na oryginalnym podejściu Six C’s firmy Executive. Model ten definiuje kaskadowe podejście do zarządzania biznesem i pracownikami. Kluczowe elementy tego podejścia to Kontrola (Control), Koncepcja (Concept), Konstrukcja (Construction), Kompetencja (Competence), Korzyść (Commitment) oraz Kultura/ Komunikacja (Culture/ Communication). Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną i rynkową badanie wzbogacone zostało o siódme ‘C’ tj. Kryzys (Crisis).

Badanie prowadzone było przez Senior Ekspertów Executive tj. osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesami oraz doradztwie  i rozwoju najwyższych kadr decyzyjnych.