Nowości
"Biznes to Ludzie" Executive Meeting

Unikalny program spotkania

Program Executive Meeting ‘Biznes to Ludzie’ stworzony został w oparciu o najbardziej aktualne potrzeby kadr decyzyjnych firm, organizacji i instytucji. Każda z sesji oparta jest o osobisty sukces prowadzącego w obszarze zarządzania na pograniczu biznesu i ludzi. W ramach poszczególnych sesji poznają Państwo najlepsze praktyki w skali europejskiej i polskiej gospodarki.

Warsztaty pomogą odnaleźć odpowiedzi na pytania ważne w obliczu zmian, których jako zarządzający ludźmi i biznesami obecnie doświadczamy:

  • Jak budować wiarygodność społeczną firmy?
  • Jak definiować politykę zatrudnienia?
  • Jak zatrzymywać kluczowych menedżerów?
  • Jak pociągnąć za sobą liderów biznesu?

Program pozwala poznać kierunki, w których w skali globalnej zmierza zarządzanie biznesem i pracownikami.

Liderzy biznesu jako prowadzący

Nasz Executive Meeting otworzy Robert Terry – były Dyrektor Zarządzający Centrum Adama Smitha w Wielkiej Brytanii, zaangażowany obecnie w odbudowę gospodarek Afganistanu i Iraku. Każdy z prowadzących sesje jest indywidualnością, która przeprowadzała biznesy przez znaczące zmiany – szybki wzrost, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje.

Wśród naszych moderatorów znajdują się menedżerowie, którzy współ-zarządzali biznesami przynoszącymi nieprzeciętne wzrosty przychodów i zysków. W ramach Executive Meeting sesje poprowadzą m.in. Jacek Kałłaur, Katarzyna Niezgoda, Marek Prujszczyk, Janusz Zawiła-Niedźwiecki i Krzysztof Tarka. Dziś są oni gotowi podzielić się z Państwem swoimi unikalnymi doświadczeniami. I skonfrontować je z Państwa obserwacjami i przemyśleniami.

Warsztatowa formuła spotkań

Spotkanie "Biznes to Ludzie" oparte jest na nowatorskiej formule wielostronnych, w pełni interaktywnych warsztatów, skupionych na kluczowych wyzwaniach biznesowych.
Formuła poszczególnych sesji jest zróżnicowana – tak, by w najlepszy możliwy sposób przedyskutować dane, unikalne zagadnienie.

Wśród warsztatów znajdziecie Państwo wykłady z przełomowymi tezami połączone z dyskusją; dialog społeczny pomiędzy przedstawicielami biznesu i pracowników; pracę zespołu eksperckiego od fuzji i przejęć na oczach audytorium; prezentację i analizę ukrytych trendów w zarządzaniu. Każda z interaktywnych sesji odpowiadać będzie na strategiczne pytania ważne w obliczu zmian, których jako zarządzający i ludzie obecnie doświadczamy. Zarówno w tematyce, jak i formie sesji każdy z Państwa odnajdzie z pewnością ważne dla siebie i swojej firmy, strategiczne pytania - i odpowiedzi.

Uczestnicy z najwyższych poziomów decyzyjnych

"Biznes to Ludzie" Executive Meeting to Spotkanie właścicieli przedsiębiorstw, prezesów, dyrektorów zarządzających, członków zarządu, w tym dyrektorów personalnych w randze członka zarządu.