Nowości
Klub KMZL

Executive wraz z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie w Warszawie organizują KLUB KMZL. Jest on unikalną platformą wymiany wiedzy, do której zapraszamy wyróżniających się Słuchaczy i Absolwentów kierunku - Kompetencje Menedżerskie w Zarządzaniu Ludźmi. Na spotkaniach menedżerowie liniowi wraz z zaproszonymi ekspertami mają możliwość nawiązania unikalnych kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń poprzez angażowanie do dyskusji pozostałych uczestników, a także dzielenia się wiedzą w wybranej przez siebie tematyce. Dzięki temu wspieramy rozwój polskiej kadry menedżerskiej oraz dajemy naszym Słuchaczom i Absolwentom możliwość uczenia się od praktyków biznesu, którzy odnoszą wieloletnie sukcesy w swoich dziedzinach.

 

 

Czerwcowy Klub poświęcony dyskusji tematu: "Pokolenia X, Y i G oraz "grywalizacja" (od: gamification) życia, w tym naszego życia zawodowego i zarządzania." Dyskutowane są na nim zagadnienia "tradycyjnego" wychowanie młodego pokolenia w opozycji do wartości, postaw i zachowań pokoleń "gry". Klub ten prowadzi Siostra Stanisława Pociecha, a gościem specjalnym jest Pan Michał Bakuliński - CEO z firmy any7. Podczas czerwcowego spotkania ma miejsce uroczyste rozdanie Srebrnych Certyfikatów dla najbardziej aktywnych Uczestników Klubu 2012/13. Certyfikaty otrzymują: Pani Magdalena Dembiec, Pani Mariola Denkiewicz, Pani Monika Lasota, Pani Sylwia Matuszak, Pani Joanna Syrówka, Pan Adam Adamowski, Pan Krzysztof Bielecki, Pan Tomasz Szmel. Serdecznie Gratulujemy!

 

Na dotychczasowych spotkaniach dyskutowaliśmy między innymi na temat:

 • Sposoby motywowania pracowników:
  • "Metody dotarcia do świadomości pracownika – standardowe sposoby motywowania i nowe spojrzenie – gamifikacja – czyli wytrych na pracownika?". Spotkanie prowadził nasz słuchacz Pan Adam Adamowski, Zastępca Kierownika Produkcji w firmie VIVA Manufacturing (Poland) Sp. z o.o., znawca sposobów motywowania pracowników bezpośrednio produkcyjnych, określania kryteriów ich oceny oraz metod premiowania. Gościem specjalnym Majowego Klubu był Pan Michał Bakuliński – Co-Founder, CEO z firmy any7.
 • Akcesja do EU:
  • "Akcesja do EU. Jak funkcjonować w tak różnorodnej i międzynarodowej organizacji?". Spotkanie poprowadziła Pani Mariola Denkiewicz, Absolwent KMZL. Wspaniałym Gościem Specjalnym była tym razem: Pani Elżbieta Buczkowska, prawnik przygotowujący w ramach UKIE zapisy do akcesji Polski do EU.
 • Pozyskiwanie środków unijnych:
  • "Prawdziwa twarz Unii Europejskiej". Spotkanie poprowadziła Pani Mariola Denkiewicz, Absolwent KMZL. Wspaniałym Gościem Specjalnym była tym razem: Pani Aldona Kowalczyk-Rębiś, ekspert w zakresie wniosków o dotacje EU.
 • Wielozadaniowość:
  • "SKRZYŻOWANIE. Stałe role a czasowe odpowiedzialności projektowe"
   Spotkanie poprowadził Pan Krzysztof Bielecki, T-Mobile (PTC), Absolwent KMZL. Wspaniałymi Gości Specjalnymi byli tym razem: Pan Grzegorz Jędryka, Partner w www.infovidematrix.pl, odpowiedzialny za zarządzanie najbardziej ryzykownymi i najbardziej złożonymi przedsięwzięciami: www.infovidematrix.pl oraz Pan Marek Kowalczyk, Prezes Zarządu w Mandarine Project Partners, znany autorytet w zakresie realizacji projektów: www.mandarine.pl.
 • Sprzedaż w Kryzysie:
  • "Anty-motywacja i Motywacja w Sprzedaży"
   Panel dyskusyjny Pani Magdaleny Dembiec, Absolwentki KMZL. Gościem Specjalnym był Pan Adrian Idziorek, Kierownik Sprzedaży w Pramerica Financials, przez którego zarządzane zespoły sprzedażowe postają w czołówce wyników od kilkunastu lat.
 • Polski Sektor Energetyczny:
  • "Energetyka wczoraj i dziś. Zarządzanie budownictwem elektroenergetycznym i postęp techniczny"
   Prezentacja Pani Joanny Syrówki, Kierownika Biura Zarządu Elbud.
   Gościem Specjalnym był Pan Krzysztof Sobieraj, Dyrektor Regionu, Invest Bank, posiadający wieloletnie doświadczenie w finansowaniu inwestycji energetycznych.
 • Edukacja Wyższa dla Biznesu:
  • "Czy Pan Klesyk ma rację?" (w reakcji na wypowiedzi medialne Prezesa PZU SA pt. "Mamy fabryki bezrobotnych")
   Wykład na TAK - dotyczący nierozwijania kompetencji niezbędnych w biznesie u studentów uczelni wyższych - Pana Tomasza Szmela, Dyrektora Centrum ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
   Wykład na NIE - przedstawiający dane podważające tezy Pana Klesyka – Pani Sylwi Matuszak, Specjalisty w Centrum ds. Doskonalenia i Kształcenia Ustawicznego w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie.
 • Żydowska kultura zarządzania:
  • "Stereotypy żydowskie w sztuce"
   Prezentacja Gościa Specjalnego Pana Mauricio Marchettiego, archeologa mediewisty, właściciela szkoły językowej Parole Parole promującej kulturę włoską w Polsce, wcześniej właściciela firmy informatycznej w Rzymie.
 • Zmiana i Biznes:
  • "Dlaczego Australia?"
   Prezentacja Pani Moniki Lasoty, Absolwentki KMZL, wcześniej pełniącą obowiązki Zastępcy Dyrektora do Spraw Rozwoju Biznesu w firmie GEMIUS.
  • "Odwaga i strach w biznesie"
   Prezentacja Gościa Specjalnego Pana Jacka Królika, współwłaściciela firmy Infovide-Matrix i współtwórcę sukcesu tej firmy w Polsce.
 • Polska Kultura Zarządzania:
  • Badanie Biznes-Ludzie™
   Wykład na temat trendów i pozytywnych praktyk w zarządzaniu polskim biznesem i ludźmi Pana Krzysztofa Tarka, Założyciela i Partnera Executive.

 

Bardzo serdecznie dziękujemy naszym Gościom Specjalny, Słuchaczom i Absolwentom za unikalne prezentacje, wykłady i dyskusje.

Executive wraz z Wyższą Szkołą Menedżerską stworzyło platformę wspomagającą długoterminowy rozwój kadry kierowniczej - niezbędny dla dalszego dynamicznego wzrostu polskiego rynku, biznesów i marek.