Badania zarządzania
Badanie Relacji Biznes-Ludzie

Dla poznania najlepszych praktyk w obszarze biznesu i ludzi (obecnych na polskim rynku) Tarka Executive’s realizuje projekt badawczo-edukacyjny. Badanie polega na diagnozie relacji na linii: biznes jako pracodawca – pracownik. Relacje te są jednym z nie odkrytych i w małym stopniu eksploatowanych źródeł przewagi konkurencyjnej firm i biznesów.

Na podstawie powyższej dogłębnej diagnozy pragniemy wzbogacić ofertę edukacyjną i doradczą dla graczy korporacyjnych obecnych na polskim rynku, polskich firm giełdowych i prywatnych (dużych, średnich i małych), jak również przedsiębiorstw należących do Skarbu Państwa/ Samorządów Lokalnych.

Badanie obejmuje kadrę zarządzającą i skierowane jest do osób decyzyjnych tj.:

  • Kadry menedżerskiej, która zarządza dużymi i/ lub dynamicznymi grupami pracowniczymi – jak np. właściciele firm, zarządzający biznesami (GM, CEO, Prezes), menedżerowie operacyjni, czy menedżerowie działów sprzedaży.
  • Szefów działów personalnych (Wiceprezes, Dyrektor Personalny, CPO) mających stały nadzór nad i odpowiedzialność za kreowanie relacji pracowniczych w swoich organizacjach.

 

Zagadnienia zarządcze - ramach badania analizujemy z kadrą decyzyjną przedsiębiorstw, instytucji i organizacji następujące zagadnienia:

  • wpływ firmy-pracodawcy na zewnętrzny i wewnętrzny rynek pracy;
  • dobór ludzi do ról decyzyjnych i podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych;
  • strategiczny kierunek zarządzania ludźmi i wizerunek pracodawcy;
  • kluczowe dla biznesu procesy i systemy zarządzania ludźmi;
  • postawy i zachowania pracodawców z poszczególnych poziomów zarządzania;
  • inwestowanie w i uznanie dla menedżerów pełniących rolę pracodawcy;
  • kształtowanie relacji pracowniczych i zbiorowych stosunków pracy;
  • zarządzanie pracownikami w zmianie i kryzysie.