Nowości
Kadra zarządzająca bankowości, ubezpieczeń, ich dostawców i usługodawców

Tarka Executive’s i uvision www.uvision.ch pragną promować ideę i praktykę współpracy i wymiany informacji wśród kadr zarządzających w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Dlatego program spotkania 12 września oparty jest o refleksję, dyskusję, poznanie potrzeb, wymianę poglądów.

Zależy nam na usłyszeniu i przedyskutowaniu punktu widzenia najwyższej kadry zarządzającej sektorem usług finansowych (bankowości i ubezpieczeń). Jak również kadry zarządzającej największymi firmami usługowymi pracującymi na co dzień dla sektora finansowego w Polsce i Europie Środkowej.

Warto dyskutować oczekiwania co do usług, strategicznie dobierać dostawców, śledzić bieżące potrzeby sektora, jak i długoterminowe trendy rynkowe w bankowości i ubezpieczeniach. Pragniemy, by taka dyskusja zaistniała na pierwszym, najlepszym i największym rynku finansowych w Europie Środkowej, którym jest Polska.

Pragniemy tym samym zaprosić naszą kadrę zarzadzajacą do budowy trwałych platform współpracy i wymiany informacji w Polsce, Europie Środkowej i na kontynencie europejskim. Jako Tarka Executive’s/ uvision budujemy w ten sposób społeczności executive (executive communities). Społeczności te są miejscem stałej wymiany wiedzy, doświadczeń, nawiązywania relacji na najwyższym poziomie decyzyjnym w naszym regionie.

Zapraszamy w sposób szczególny tych zarządzających, których marki i firmy zainteresowane są budowaniem trwałych i korzystnych relacji biznesowych na poziomie Europy Środkowo-Wschodniej.