• Executive.
  • Executive. Boost
  • Executive. Boost Growth
Badania zarządzania
Badanie Biznes-Ludzie™ 2016/17

Badanie Biznes-Ludzie™ 2016/17

Tarka Executive’s wspólnie z Wyższą Szkołą Menedżerską w Warszawie przeprowadziło drugą edycję Badania Biznes-Ludzie™. BBL™ 2016/17 skierowane jest do zarządzających oraz przedsiębiorców.

więcej »
Badanie Duma Marki™

Badanie Duma Marki™

Tarka Executive’s rozmawia z właścicielami i zarządzającymi największymi i najbardziej dynamicznymi polskimi markami. Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w poufnym wywiadzie Duma Marki™.

więcej »
Liderzy w Polsce są samotni

Liderzy w Polsce są samotni

Nie zapraszają swoich podwładnych do wspólnego podejmowania decyzji. Nie angażują ludzi w odpowiedzialność za kierunki rozwoju firmy. Nie rozwijają raportujących do siebie zespołów menedżerskich dla przyszłej sukcesji. Dlatego bardzo często są sami. Dlatego często nie wiedzą, jak unikatowe wartości, postawy i zachowania zarządcze mają w swoim „repertuarze” i jak wiele mogliby przekazać innym.

więcej »
Badanie Biznes-Ludzie™ 2011 - wyniki

Badanie Biznes-Ludzie™ 2011 - wyniki

Czas kryzysu stawia przed menedżerami nowe pytania i wyzwania. Sprostanie im będzie decydowało o przetrwaniu wielu firmy, rozstrzygnie o prawdziwym przywództwie i rzeczywistym potencjale firmy do działania w rytmie zmiany.

więcej »
Badanie Relacji Biznes-Ludzie

Badanie Relacji Biznes-Ludzie

Dla poznania najlepszych praktyk w obszarze biznesu i ludzi (obecnych na polskim rynku) Tarka Executive’s realizuje projekt badawczo-edukacyjny. Badanie polega na diagnozie relacji na linii: biznes jako pracodawca – pracownik. Relacje te są jednym z nie odkrytych i w małym stopniu eksploatowanych źródeł przewagi konkurencyjnej firm i biznesów.

więcej »