• Executive.
  • Executive. Boost
  • Executive. Boost Growth
Młody talent

Młody Talent

By zrekrutować i utrzymać młodego pracownika trzeba go przede wszystkim zrozumieć. Prowadzone przez Tarka Executive’s i Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie badania wskazują, że zachodzi proces odwrotny. Zarządzający nie rozumieją 20-letnich absolwentów szkół wyższych. Negatywne nastawienie wobec młodych ludzi jest wzmacniane przez średnie szczeble menedżerskie. To one wymagają w tej chwili największych inwestycji ze strony zarządzających w zakresie zmiany przestarzałego stylu zarządzania. Bez tej zmiany zarządy i działy zasobów ludzkich nie będą w stanie doprowadzić do efektywności młodych pracowników. Sprawdzone dotąd procedury personalne w zakresie przyciągania, selekcji, rekrutacji, zaangażowania, rozwoju i promocji stają się bezskuteczne wobec Młodego Talentu.

100-lecie Politechniki Warszawskiej

100-lecie Politechniki Warszawskiej

Eksperci Tarka Executive’s zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu pt. „Kompetencje Przyszłości” z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

więcej »
Ludzie jako zadanie - czyli co się opłaca w biznesie

Ludzie jako zadanie - czyli co się opłaca w biznesie

Warsztat jest prowadzony wspólnie przez Tarka Executive’s i Politechnikę Gdańską. Ma na celu pokazanie Absolwentowi szkoły w jaki sposób ma on się stać pracownikiem wartościowym dla firmy, w której pracuje. Aby to osiągnąć musi zrozumieć w jakim środowisku biznesowym się obraca, jak ludzie w firmach podejmują decyzje, jakimi zasadami rządzi się firma, jak biznes jest naprawdę zbudowany oraz jak w biznesie zarabia się i wydaje pieniądze.

więcej »
Praktyczne kształcenie dla rynku pracy

Praktyczne kształcenie dla rynku pracy

Tarka Executive's we współpracy z Dolnośląską Szkołą Wyższą zrealizowała projekt "Praktyczne kształcenie na rynku pracy" współfinansowany przez Unię Europejską w kwocie
1 930 087,40 zł.

więcej »
Warsztat "Co się Opłaca w Biznesie"

Warsztat "Co się Opłaca w Biznesie"

Dnia 31 lipca 2014 r. w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej, w Klubie Absolwenta odbył się Warsztat Interaktywny "Co się Opłaca w Biznesie". Warsztat jest dedykowany do wyróżniających się pracowników naukowych PW – zainteresowanych tematyką rynku, marki, biznesu, firm, organizacji i ludzi.

więcej »