Młody talent

Młody Talent

By zrekrutować i utrzymać młodego pracownika trzeba go przede wszystkim zrozumieć. Prowadzone przez Tarka Executive’s i Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie badania wskazują, że zachodzi proces odwrotny. Zarządzający nie rozumieją 20-letnich absolwentów szkół wyższych. Negatywne nastawienie wobec młodych ludzi jest wzmacniane przez średnie szczeble menedżerskie. To one wymagają w tej chwili największych inwestycji ze strony zarządzających w zakresie zmiany przestarzałego stylu zarządzania. Bez tej zmiany zarządy i działy zasobów ludzkich nie będą w stanie doprowadzić do efektywności młodych pracowników. Sprawdzone dotąd procedury personalne w zakresie przyciągania, selekcji, rekrutacji, zaangażowania, rozwoju i promocji stają się bezskuteczne wobec Młodego Talentu.

 

 

By zrekrutować i utrzymać młodego pracownika trzeba go przede wszystkim zrozumieć. Prowadzone przez Tarka Executive’s i Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie badania wskazują, że zachodzi proces odwrotny.