Joanna Szewczyk
Ekspert w dziedzinie budowania i wdrażania strategii biznesowej przedsiębiorstw oraz prowadzenia projektów strategicznych. Joanna Szewczyk

Ekspert w dziedzinie budowania i wdrażania strategii biznesowej przedsiębiorstw oraz prowadzenia projektów strategicznych, a także w dziedzinie skutecznego wspierania biznesu technologią.

Wcześniej pracowała w międzynarodowych  firmach, takich jak Coopers & Lybrand, Oracle Corporation oraz KPMG.  Jako Dyrektor w dziale Doradztwa Strategicznego i Zarządzania Ryzykiem KPMG prowadziła między innymi takie projekty jak przygotowanie strategii biznesowej średnio-okresowej dla PZU lub przegląd spójności projektów strategicznych dla Telekomunikacji Polskiej.

Absolwentka Informatyki na Wydziale Matematyki, Informatyki  i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych Fuzje i Przejęcia w Szkole Głównej Handlowej. Ukończyła liczne szkolenia z zakresu metodologii projektowych i dynamiki zespołu.

Jest współautorką podręcznika akademickiego  pt. „Sztuczna Inteligencja. Metody konstrukcji i analizy systemów eksperckich”. Opracowała szereg szkoleń z zakresu zarządzania projektami, zarządzania zmianami w przedsiębiorstwie oraz skutecznego zarządzania zespołem i prowadziła je między innymi na rzecz Oracle Polska i PZU.

Jej osobistą ambicją jest promowanie na rynku polskim idei skuteczności biznesowej, dzięki spójności pomiędzy przekonaniami a działaniem indywidualnym i zespołowym.