Krzysztof Walczak

Ekspert od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy.

Krzysztof Walczak

Ekspert od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy.

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Redaktor naczelny miesięcznika Monitor Prawa Pracy. Wspólnik w firmie doradczo-szkoleniowej Orłowski Patulski Walczak Sp. z o.o., w której zajmuje się konsultingiem z zakresu prawnych aspektów zatrudniania pracowników i współpracy pracodawcy ze związkowymi i pozazwiązkowymi przedstawicielstwami pracowników. Specjalista od zagadnień polskiego oraz europejskiego prawa pracy.

Prowadzi wykłady z polskiego i europejskiego prawa pracy na studiach podyplomowych i MBA na licznych uczelniach w tym na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkole Głównej Handlowej, oraz dla inspektorów pracy i sędziów w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Współautor Komentarza do Kodeksu Pracy, Komentarza do aktów wykonawczych do Kodeksu Pracy, Komentarza do ustaw z zakresu zbiorowego prawa pracy. Autor monografii, podręczników oraz ponad 100 artykułów w prasie fachowej z zakresu prawa pracy.