• Executive.
  • Executive. Boost
  • Executive. Boost Growth
Edukacja menedżerska
Kreowanie Marki

Kreowanie Marki

Program adresowany do przedsiębiorców-właścicieli małych, średnich i dużych firm oraz szefów kluczowych funkcji - menedżerów wyższego szczebla odpowiedzialnych za markę i budowanie wzrostu biznesu. Zapraszamy zarządzających z przedsiębiorstw prywatnych, spółek giełdowych polskich i korporacji międzynarodowych, instytucji rządowych i samorządowych.

więcej »
Executive Education

Executive Education

Tarka Executive’s zaprasza na pierwszy w Polsce program Executive Education. Program adresowany do jest zarządzających wyższego szczebla - członków zarządów oraz szefów głównych funkcji w firmach ogólnopolskich oraz dużych firmach prywatnych i rodzinnych. Zapraszamy również dyrektorów przygotowujących się do pełnienia ról w zarządach lub ponad-narodowych strukturach korporacyjnych.

więcej »
Sukcesja Executive

Sukcesja Executive

Zapraszamy do udziału w programie poświęconym sukcesji na poziomie executive - w ramach kluczowych ról decyzyjnych i zarządczych. Program adresowany jest do osób aspirujących do i przejmujących najważniejsze role decyzyjne i przywódcze w dużych oraz ogólnopolskich firmach giełdowych, prywatnych i rodzinnych. Zapraszamy również prezesów i członków zarządów przygotowujących się do pełnienia kluczowych funkcji w strukturach firm ponadnarodowych.

więcej »
Efektywna Organizacja

Efektywna Organizacja

Program nastawiony jest na dyrektorów i menedżerów raportujących bezpośrednio do Prezesa/ General Managera lub do jednego z członków Zarządu/Management Teamu. Zapraszamy również menedżerów z kolejnych poziomów zarządzania z doświadczeniem pracy w większych strukturach organizacyjnych. Program adresowany jest też do przedsiębiorców i właścicieli zarządzających rozwijającymi się i szybko-rosnącymi firmami sektora MSP.

więcej »
Przewaga Menedżerska

Przewaga Menedżerska

Zapraszamy menedżerów, dyrektorów i przedsiębiorców odpowiedzialnych za całościowe zarządzania przedsięwzięciami: rynkowymi, produkcyjnymi, sprzedażowymi, operacyjnymi, klienckimi, finansowymi, informatycznymi. Słuchaczami studiów są liderzy – menedżerowie, menedżerowie menedżerów, szefowie działów w firmach prywatnych, spółkach giełdowych i międzynarodowych korporacjach, właściciele i przedsiębiorcy prowadzący biznesy prywatne, osoby zarządzające działami organizacji non-profit, jednostkami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.

więcej »
Innowacyjna Przedsiębiorczość

Innowacyjna Przedsiębiorczość

Zapraszamy na unikalny na polskim rynku program rozwojowy poświęcony budowaniu i utrzymaniu wzrostu biznesów innowacyjnych. Program adresowany jest do właścicieli start-upów oraz małych i średnich, ekspansywnych firm prywatnych i rodzinnych. Jak również do menedżerów średniego szczebla zarządzania w polskich, dynamicznych spółkach giełdowych.

więcej »
Kompetencje Menedżerskie

Kompetencje Menedżerskie

Tarka Executive’s zaprasza na unikalny program dla menedżerów liniowych pierwszego i drugiego szczebla zarządzania z firm prywatnych i spółek komercyjnych, organizacji non-profit, stowarzyszeń i fundacji pozarządowych, instytucji rządowych i państwowych oraz agend samorządowych. Zapraszamy również właścicieli i przedsiębiorców start-upów, mikro i małych przedsiębiorstw prywatnych.

więcej »

 

 

Inżynieria Sukcesu

Inżynieria Sukcesu

Program adresowany jest do menedżerów z wykształceniem ścisłym, inżynierskim, informatycznym, telekomunikacyjnym, szerzej - politechnicznym. Zapraszamy menedżerów myślących o rozwoju swojej kariery, planujących zarządzanie, lub już zarządzających zespołami ludzkimi, w tym zarządzających własnym biznesem - opartym o wiedzę inżynierską.

więcej »
Wysokie Technologie

Wysokie Technologie

Program skierowany jest do zarządzających zespołami pracującymi z wysoko zaawansowanymi technologiami, w tym zarządzających własnym biznesem - opartym o technologie informatyczne.

więcej »