Executive Education dla Sukcesji

Zapraszamy do udziału w programie poświęconym sukcesji na poziomie executive - w ramach kluczowych ról decyzyjnych i zarządczych. Program adresowany jest do osób aspirujących do i przejmujących najważniejsze role decyzyjne i przywódcze w dużych oraz ogólnopolskich firmach giełdowych, prywatnych i rodzinnych. Zapraszamy również prezesów i członków zarządów przygotowujących się do pełnienia kluczowych funkcji w strukturach firm ponadnarodowych.

 

Idea Programu

Program oparty jest o oryginalną koncepcję podziału władzy w firmie/ organizacji wealth-strength-worth™ opracowaną przez Krzysztofa Tarkę, Wspólnika/ Partnera w Executive. Podejście to opiera się na obserwacjach Alvina Toflera dotyczących przemian w strukturach wpływu we współczesnym świecie.

Program zakłada, że pozycja i wpływ organizacji firm na rynek i otoczenie biznesowe jest pochodną trzech czynników - będących pod kontrolą liderów, zarządzających, dyrektorów i menedżerów:

 • Bogactwo/wealth tj. zasoby kapitałowe, finansowe i inwestycyjne (właściciele),
 • Siła/strength tj. siła organizacji i marki rynkowej (menedżerowie),
 • Wartość/worth tj. kompetencja, postawy, motywacja i wiedza (pracownicy).

Program ma na celu przygotowanie uczestników do sukcesji poprzez przekazanie wiedzy i umiejętności zarządczych oraz zmianę postaw i zachowań - koniecznych do:

 • Skutecznego zarządzania ludźmi, z uwzględnieniem własnego stylu przywództwa;
 • Efektywnego funkcjonowania w zespołach decyzyjnych;
 • Umiejętnego moderowania prac zespołów zarządzających;
 • Stałego wzrostu efektywności podległego obszaru lub całej firmy.

Zmiana osoby pełniącej rolę przywódczą w organizacji powoduje szereg zmian w samej organizacji, których zrozumienie lub efektywne wykorzystanie może być kluczowe dla powodzenia sukcesji i dalszego wzrostu biznesu.

 

Plan Zajęć

Program rozwija wiedzę i kompetencje z obszarów: 1. zarządzania bogactwem właścicieli, 2. zarządzania siłą firmy i 3. zarządzania wartością pracowników.

1. WŁAŚCICIELE/BOGACTWO – wealth:

 • Wizja i Sens Biznesu
 • Relacje Właścicielskie i Ład Korporacyjny

2. ORGANIZACJA/SIŁA – strength:

 • Kreowanie Marki i Zarządzanie Wizerunkiem
 • Rozwój Organizacji i Procesów Biznesowych

3. PRACOWNICY/WARTOŚĆ – worth:

 • Zarządzanie Talentami i Postawami Ludzi
 • Inwestowanie w Pracowników

4. ZMIANA WŁADZY/SUKCESJA - succession:

 • Psychologia Zmiany Władzy
 • Zarządzanie Procesem Sukcesji

 

Prowadzący

Program prowadzony jest przez praktyków zarządzania - byłych i obecnych prezesów, wiceprezesów i dyrektorów zarządzających z największych firm obecnych na polskim rynku – Senior Ekspertów Executive. Każdy z prowadzących posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie interaktywnego nauczania osób dorosłych i treningu menedżerów.

 

powrót »

Zapraszamy do udziału w programie poświęconym sukcesji na poziomie executive - w ramach kluczowych ról decyzyjnych i zarządczych. Program adresowany jest do osób aspirujących do i przejmujących najważniejsze role decyzyjne i przywódcze w dużych oraz ogólnopolskich firmach giełdowych, prywatnych i rodzinnych. Zapraszamy również prezesów i członków zarządów przygotowujących się do pełnienia kluczowych funkcji w strukturach firm ponadnarodowych.