Executive Education
Executive Education

Tarka Executive’s zaprasza na pierwszy w Polsce program Executive Education. Program adresowany do jest zarządzających wyższego szczebla - członków zarządów oraz szefów głównych funkcji w firmach ogólnopolskich oraz dużych firmach prywatnych i rodzinnych. Zapraszamy również dyrektorów przygotowujących się do pełnienia ról w zarządach lub ponad-narodowych strukturach korporacyjnych.

 

Idea Programu

Program oparty jest o oryginalny model sprawowania władzy w firmie - wealth-strength-worth opracowany przez Krzysztofa Tarka, Partnera/ Wspólnika w Tarka Executive’s. Zgodnie z tym modelem pozycja i wpływ organizacji przedsiębiorstwa na rynek i otoczenie biznesowe jest pochodną trzech czynników będących pod kontrolą liderów, zarządzających i dyrektorów:

wealth

 

strength

 

worth

bogactwa właścicieli tj. zasobów kapitałowych, finansowych
i inwestycyjnych.
  siły organizacji tj. spójności struktur i pozycji marki.   wartości pracowników tj. ich wiedzy, kompetencji, postaw
i zaangażowania.

Obszary te są kluczowymi czynnikami sukcesu u zarządzających z wyższych poziomów firm i organizacji – taktycznych dyrektorów i wice-prezesów oraz strategicznych prezesów i właścicieli.

 

Program przekazuje wiedzę i umiejętności zarządcze – konieczne do:

 • Efektywnego funkcjonowania w zespołach decyzyjnych;
 • Odniesienia i ugruntowania osobistego sukcesu menedżerskiego;
 • Stałego wzrostu efektywności podległego obszaru i firmy.

Zarządzający w wyniku uczestnictwa w Programie będą w stanie:

 • Budować i wzmacniać swój pozytywny wizerunek w oczach właścicieli, prezesów i decydentów korporacyjnych;
 • Wymieniać doświadczenia w unikalnym otoczeniu z innymi uczestnikami Programu – z podobnego, wysokiego poziomu decyzyjnego;
 • Poznać i opanować kluczowe czynniki sukcesu na stanowiskach zarządczych.

 

Plan zajęć

1. Złożoność Zarządzania

 • Wizja i Sens Biznesu (wealth)
 • Relacje Inwestorskie (wealth)
 • Kreowanie Marki i Zarządzanie Wizerunkiem (strength)
 • Rozwój Organizacji i Procesów Biznesowych (strength)
 • Inwestowanie w Pracowników (worth)
 • Zarządzanie Talentami i Postawami (worth)

2. Kontekst Rynkowy

 • Otoczenie Rynkowe i Strategiczne (contextual strategy)
 • Budowanie Doświadczenia Klienta (customer experience)

 

Prowadzący

Program prowadzony jest przez praktyków zarządzania - byłych i obecnych prezesów, wiceprezesów i dyrektorów zarządzających kluczowymi funkcjami z największych firm obecnych na rynku polskim i międzynarodowym – Senior Ekspertów Tarka Executive’s. Dodatkowo każdy z Senior Ekspertów posiada unikalne doświadczenia i udokumentowane osiągnięcia w zakresie edukacji i długoterminowego rozwoju osób dorosłych.

 

powrót »

Tarka Executive’s zaprasza na pierwszy w Polsce program Executive Education. Program adresowany do jest zarządzających wyższego szczebla - członków zarządów oraz szefów głównych funkcji w firmach ogólnopolskich oraz dużych firmach prywatnych i rodzinnych. Zapraszamy również dyrektorów przygotowujących się do pełnienia ról w zarządach lub ponad-narodowych strukturach korporacyjnych.