Innowacyjna Przedsiębiorczość
Innowacyjna Przedsiębiorczość

Zapraszamy na unikalny na polskim rynku program rozwojowy poświęcony budowaniu i utrzymaniu wzrostu biznesów innowacyjnych. Program adresowany jest do właścicieli start-upów oraz małych i średnich, ekspansywnych firm prywatnych i rodzinnych. Jak również do menedżerów średniego szczebla zarządzania w polskich, dynamicznych spółkach giełdowych.

 

Idea Programu

Program pozwala uczestnikom na ustrukturyzowaną analizę i syntezę wiedzy oraz praktycznych umiejętności biznesowych w obszarach krytycznych dla powodzenia i harmonijnego wzrostu innowacyjnych przedsięwzięć rynkowych. Program oparty jest o oryginalny model zarządzania przedsięwzięciem rynkowym 6C-s, opracowany przez Krzysztofa Tarka, Partnera/Wspólnika w Executive. Model 6C-s powstał w oparciu o wyniki Badania Biznes-LudzieTM, którego adresatami są zarządzający firmami i instytucjami niekomercyjnymi operującymi na polskim rynku.

Program kształtuje kluczowe kompetencje (postawy i zachowania) potrzebne do stworzenia, wdrożenia i harmonijnego zarządzania innowacyjnym przedsięwzięciem biznesowym:

 • Powstanie lub adaptację koncepcji innowacyjnej (Break-trough thinking);
 • Analizę możliwości rynku i środowiska biznesowego (Environmental scanning);
 • Dążenie do wzrostu biznesu (Growth orientation);
 • Przywództwo nastawione na kreowanie innowacji (Innovational leadership).

 

Plan Zajęć

 • Control/Kontrola: Przywództwo dla innowacji
 • Concept/Koncepcja: Budowanie strategii innowacji
 • Concept/Koncepcja: Rozwój i reputacja marki
 • Construction/Konstrukcja: Zarządzanie procesami biznesowymi
 • Competence/Kompetencja: Pozyskiwanie i zarządzanie talentem
 • Commitment/Korzyść: Motywacja do wzrostu i zmiany
 • Culture-Communication/Kultura-Komunikacja: Współpraca w środowisku wielonarodowym/wielokulturowym
 • Context/Kontekst: Ekspansja i wzrost/Twórcze Wykorzystanie Położenia/Analiza rynku i peryferii – studia przypadków
 • Crisis/Kryzys: Zarządzanie Kryzysem

 

Prowadzący

Prowadzącymi zajęcia są starannie wyselekcjonowani Senior Eksperci Executive, posiadający unikalne doświadczenia w zakresie planowania, wdrażania i nadzorowania innowacyjnych, ponad-narodowych przedsięwzięć biznesowych nastawionych na szybki wzrost. Program wykreowany jest przez wiodących menedżerów wyższego szczebla z wieloletnim doświadczeniem i udokumentowanymi sukcesami w rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i przedsięwzięć rynkowych.

 

powrót »

Zapraszamy na unikalny na polskim rynku program rozwojowy poświęcony budowaniu i utrzymaniu wzrostu biznesów innowacyjnych. Program adresowany jest do właścicieli start-upów oraz małych i średnich, ekspansywnych firm prywatnych i rodzinnych. Jak również do menedżerów średniego szczebla zarządzania w polskich, dynamicznych spółkach giełdowych.