Inżynieria Sukcesu Biznesowego
Inżynieria Sukcesu

Unikalny program studiów rozwijający umiejętności biznesowe. Budujący postawy i kompetencje kluczowe dla odniesienia sukcesu - w środowisku współczesnego, wysoko konkurencyjnego biznesu. Zapraszamy inżynierów, informatyków, absolwentów studiów politechnicznych. Studia adresowane są do pracowników myślących o rozwoju swojej kariery w dużych przedsiębiorstwach. Do osób stojących w obliczu awansu na stanowisko menedżerskie lub będący tuż po nim. Do przedsiębiorców planujących zarządzanie (lub już zarządzających) biznesem opartym o technologie.

 

Idea Programu

Program studiów oparty jest o sprawdzoną koncepcję i podejście Six C’s™ opracowane przez Krzysztofa Tarka, Partnera Zarządzającego Executive . Podejście to opisuje kaskadę zarządzania: od zdefiniowania zakresu kontroli danej roli kierowniczej (Control), poprzez kreowanie strategii (Concept), struktury i odpowiedzialności (Construction), kapitału ludzkiego (Competence), narzędzi motywacyjnych (Commitment), aż po przemyślane funkcjonowanie w ramach danej kultury pracy i porozumiewania się (Culture/ Communications).

Kwestią kluczową dla indywidualnego sukcesu menedżerskiego jest, by - przy zarządzaniu zespołami pracowniczymi, organizacją i biznesami - menedżerowie o proweniencji technicznej co najmniej zauważali, jeszcze lepiej - kontrolowali, a idealnie - aktywnie wpływali na wszystkie powyższe procesy.

W ramach studiów:

 • Zdobędziesz kluczowe kompetencje dla odniesienia sukcesu w środowisku wysoko konkurencyjnego biznesu
 • Rozwiniesz umiejętności i postawy ważne dla rozwoju swojej kariery w dużym przedsiębiorstwie
 • Przyspieszysz swój awans na stanowisko menedżerskie lub zarządcze

 

Plan zajęć

W ramach zajęć oferujemy będziemy pogłębione wykłady/seminaria rozwijające wiedzę i umiejętności biznesowe oraz w pełni interaktywne ćwiczenia/warsztaty budujące postawy i kompetencje, kluczowe dla odniesienia sukcesu w środowisku współczesnego, wysoko-konkurencyjnego biznesu:

Zajęcia wiodące:

 • Sterowanie w biznesie (Control)
  Podejmowanie adekwatnych decyzji rynkowych i ich skuteczne wdrażanie poprzez sterowanie finansami, organizacją i ludźmi.
 • Działanie strategiczne (Concept)
  Planowanie i wdrażanie skutecznych działań prowadzących do realizacji długofalowych celów biznesowych i rynkowych.
 • Rozwój organizacji (Construction)
  Projektowanie i wdrażanie efektywnych struktur i ról w ramach organizacji biznesowych.
 • Kompetencje pracownicze (Competence)
  Selekcja i rozwój kompetencji biznesowych u zarządzających, menedżerów i specjalistów.
 • Angażowanie pracowników (Commitment)
  Natura motywacji ludzkiej i nowoczesne podejścia do angażowania pracowników, zespołów i większych zbiorowości.
 • Wpływ w biznesie (Communication)
  Budowa wpływu i oddziaływanie na współpracowników, podwładnych, przełożonych, kontrahentów oraz klientów.
 • Sukces kulturowy (Culture)
  Rozwój świadomości kultur korporacyjnych/biznesowych i ich wykorzystanie dla sukcesu rynkowego, biznesowego i indywidualnego.

Kluczowe zajęcia uzupełniające:

 • Pomysł technologiczny w przełożeniu na biznes (obszar - Concept)
 • Zarządzanie przedsięwzięciem projektowym (obszar - Construction)
 • Rozwój kultury współpracy z kontrahentami (obszar - Culture)

 

Prowadzący

Wykładowcy to starannie wyselekcjonowany przez Executive zespół praktyków – zarządzających i menedżerów z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu i rozwoju biznesu międzynarodowych korporacji oraz wiodących firm z rynku polskiego: Compaq Computers Digital Equipment, Eniro Polska, Fabryka Mebli Forte, Hay Group, Industrial Financial System, Invest Kredyt S.A. (Grupa Invest Bank), Mercer, Siemens Business Services, Pramerica Financial, Xtrade S.A. i inne.

 

powrót »

Program adresowany jest do menedżerów z wykształceniem ścisłym, inżynierskim, informatycznym, telekomunikacyjnym, szerzej - politechnicznym. Zapraszamy menedżerów myślących o rozwoju swojej kariery, planujących zarządzanie, lub już zarządzających zespołami ludzkimi, w tym zarządzających własnym biznesem - opartym o wiedzę inżynierską.