Przewaga Menedżerska dla sukcesu biznesu
Przewaga Menedżerska

Zapraszamy menedżerów, dyrektorów i przedsiębiorców odpowiedzialnych za całościowe zarządzania przedsięwzięciami: rynkowymi, produkcyjnymi, sprzedażowymi, operacyjnymi, klienckimi, finansowymi, informatycznymi. Słuchaczami studiów są liderzy – menedżerowie, menedżerowie menedżerów, szefowie działów w firmach prywatnych, spółkach giełdowych i międzynarodowych korporacjach, właściciele i przedsiębiorcy prowadzący biznesy prywatne, osoby zarządzające działami organizacji non-profit, jednostkami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.

 

Idea Programu

Studia oferują Państwu, jako prestiżowej grupie odbiorców, poznanie prawdziwych wzorców sukcesu kadry zarządzającej w Polsce, Europie i w skali globalnej. Wzorce te doprowadziły do realnej przewagi menedżerów. Odpowiednio wzmacniane, mogą mieć największy wpływ na dalszy sukces osobisty i biznesowy. Nasi słuchacze będą uczestniczyć w interaktywnej nauce podejść i poznawaniu narzędzi pozwalających skutecznie planować, sprawnie realizować i rozliczać się z przedsięwzięć zarządczych w ramach powierzonych im struktur organizacyjnych. Menedżerowie będący uczestnikami uczą się podejmowania skutecznych decyzji klienckich, strukturalnych, ludzkich i finansowych. A następnie wdrażania ich z sukcesem w zarówno sprzyjającym, jak i niesprzyjającym otoczeniu rynkowym, społecznym, politycznym i prawnym.

 

Plan zajęć

 • Sprzedaż poprzez skuteczny wpływ na kontrahentów biznesowych (wealth)
 • Budowanie korzystnych relacji rynkowych i społecznych (wealth)
 • Rozwój efektywnej organizacji w obliczu konkurencyjnego rynku i walki o klienta (strength)
 • Tworzenie atrakcyjnego rynkowo wizerunku przedsiębiorstwa (strength)
 • Angażowanie pracowników dla wzrostu biznesu (worth)
 • Zarządzanie aspiracjami finansowymi pracowników (worth)

 

Metody Rozwojowe

Zajęcia obejmują sześć głównych warsztatowych modułów decyzyjnych. W ramach każdego modułu pracują Państwo z prowadzącym je Senior Ekspertem z użyciem najbardziej zawansowanych metod rozwojowych:

 • Analizy studiów przypadków biznesowych i zarządczych
 • Gry symulacyjne służące poznaniu wyzwań, dynamiki i metod rozwiązywania problemów
 • Grupowe i indywidualne analizowanie i podejmowanie decyzji biznesowych
 • Podejścia, techniki i narzędzia zarządcze
 • Mentoring i coaching - grupowy i indywidualny

 

Wykładowcy

Zajęcia w ramach tego ekskluzywnego programu prowadzą starannie wyselekcjonowani przez Executive Senior Eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu zespołami, projektami, funkcjami, firmami i złożonymi przedsięwzięciami rynkowymi. Są to osoby, które na najwyższych poziomach decyzyjnych w kraju zarządzały działaniami rynkowymi, rozwijały organizację i linie produktowe, selekcjonowały i angażowały kluczowe kadry, odpowiadały za wiodące wskaźniki finansowe. Każdy z prowadzących zaawansowane zajęcia Senior Ekspertów osiągnął znaczące, udokumentowane sukcesy w swoim obszarze odpowiedzialności. Każdy moduł prowadzony jest przez osobę mającą wieloletnie doświadczenie w zakresie interaktywnego nauczania osób dorosłych oraz treningu i rozwoju menedżerów.

 

powrót »

Zapraszamy menedżerów, dyrektorów i przedsiębiorców odpowiedzialnych za całościowe zarządzania przedsięwzięciami: rynkowymi, produkcyjnymi, sprzedażowymi, operacyjnymi, klienckimi, finansowymi, informatycznymi. Słuchaczami studiów są liderzy – menedżerowie, menedżerowie menedżerów, szefowie działów w firmach prywatnych, spółkach giełdowych i międzynarodowych korporacjach, właściciele i przedsiębiorcy prowadzący biznesy prywatne, osoby zarządzające działami organizacji non-profit, jednostkami administracji publicznej oraz samorządu terytorialnego.