Zarządzanie Biznesem Wysokich Technologii

Cykl Rozwojowy Executive skierowany jest do menedżerów informatycznych myślących o rozwoju swoich firm – harmonijnym i trwałym wzroście biznesów oraz zdynamizowaniu swojej kariery – wejściu w wyższe stanowiska zarządcze. Zapraszamy szefów zarządzających zespołami pracującymi z zaawansowanymi technologiami, w tym zarządzających własnym biznesem - opartym o technologie IT.

 

Idea Programu

Przemysł wysokich technologii (Hi-tech), systemów informatycznych (IT/IS), zaawansowanej telekomunikacji jest najbardziej dynamicznym sektorem gospodarki przyszłości, która rozwija się na naszych oczach.

Program przygotowuje do pełnienia odpowiedzialnych ról menedżerskich w przedsięwzięciach komercyjnych opartych o złożone rozwiązania informatyczne:

 • Nastawienie na rozwój silnych marek produktowych, usługowych i firmowych – zwiększających szansę retencji wartościowych klientów, konsumentów i pracowników;
 • Budowanie i wdrażanie przemyślanych, ale odważnych wizji, strategii i taktyk rynkowych;
 • Elastyczność w definiowaniu procesów biznesowych i w przepływie pracy w funkcjach i zespołach IT/IS;
 • Ciągłe wyszukiwanie oraz outsourcing/eliminowanie funkcji i stanowisk zbędnych dla sukcesu bieżącego core business'u.

 

Plan zajęć

W ramach zajęć oferujemy w pełni interaktywne ćwiczenia/warsztaty budujące postawy i kompetencje oraz pogłębione wykłady/seminaria rozwijające wiedzę i umiejętności biznesowe - kluczowe dla odniesienia sukcesu menedżerskiego w zmiennym środowisku biznesu IT/IS i technik informatycznych.

I. Trendy rynkowe i biznesowe

 • Zarządzanie informacją w gospodarce opartej na wiedzy
 • Architektura korporacyjna, a IT governance

II. Wizja i strategia biznesowa

 • Współdziałanie strategiczne w stronę wizji marki
 • Polityka i kultura organizacji

III. Taktyki i procesy zarządcze

 • Integracja procesów biznesowych
 • Wzrost dzięki best practice
 • Nowe role, kompetencje i talenty w IT

IV. Operacyjne kierowanie zespołami informatycznymi

 • Angażowanie otoczenia do celów biznesowych
 • Relacja przełożony-podwładny

V. Skuteczność osobista

 • Elastyczne podejście traffic management
 • Inteligencja emocjonalna inaczej

 

Prowadzący

W przypadku programów zaprojektowanych i realizowanych przez zespół Executive zajęcia prowadzone są przez starannie wyselekcjonowany zespół praktyków – zarządzających i menedżerów. Każde zajęcia prowadzone są przez osobę mającą wieloletnie doświadczenie w praktycznym zarządzaniu rosnącymi dynamicznie biznesami oraz będącą specjalistą w tematyce zajęć.

Każdy z wyselekcjonowanych przez nas prowadzących posiada znakomite referencje w zakresie interaktywnego nauczania osób dorosłych i treningu menedżerów.

 

powrót »

Program skierowany jest do zarządzających zespołami pracującymi z wysoko zaawansowanymi technologiami, w tym zarządzających własnym biznesem - opartym o technologie informatyczne.