BADANIE BIZNES-LUDZIE™ 2011/12. Kluczowe Wyniki

Czas niedawnego globalnego kryzysu finansowego stawia przed właścicielami i menedżerami nowe pytania i wyzwania. Sprostanie im będzie decydowało o przetrwaniu wielu firmy i rzeczywistym potencjale biznesów do kreowania wzrostu.

UCZESTNICY

W jakim kierunku zmierza w skali naszego kraju zarządzanie biznesem i ludźmi? – to pytanie, na które poszukuje odpowiedzi Tarka Executive’s podczas badań prowadzonych wśród decydentów zarządzających biznesami, organizacjami i instytucjami (kadry executive). W Badaniu Biznes-Ludzie™ 2011/ 12 wzięli udział właściciele firm, prezesi, członkowie zarządów i dyrektorzy kluczowych funkcji, takich jak sprzedaż lub produkcja. Przeprowadziliśmy wywiady z właścicielami i zarządzającymi takimi podmiotami jak m.in. Alior Bank, AWD, Fortum, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, GeoPost, Invest Bank, Kogeneracja/EdF, Polska Agencja Prasowa, PSE Operator, Real, Symantec, czy Tauron (Energia Pro)…

Celem Badania jest zidentyfikowanie obecnych na polskim rynku trendów i pozytywnych praktyk w zarządzaniu biznesami i ludźmi, które związane są ze wzrostem marek, firm i rynków.

KLUCZOWE TRENDY

Przeprowadzone w takim klimacie Badanie Biznes-Ludzie™ ujawniło kilkanaście trendów, z których najbardziej ciekawe to:

– Osoby decyzyjne posiadają unikalne kompetencje przywódcze, przy czym nie do końca są ich świadome, w konsekwencji czego nie rozwijają tych kompetencji u podległych szczebli menedżerskich.

– Marka i taktyki biznesowe są spójne z marką pracodawcy i taktykami zarządzania ludźmi w firmach sektora finansowego. Sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej w firmach z innych sektorów, w których oba obszary nie są raczej spójnie zarządzane.

– Wiarygodności firmy budowana jest poprzez markę rynkową oraz autorytet i charyzmę osoby decyzyjnej. Nieliczne firmy budują wiarygodność firmy poprzez zaplanowane działania związane z rynkiem pracy; przemyślane praktyki w tym obszarze widoczne są przede wszystkim w firmach skandynawskich.

– Normą okazują się procedury personalne i kadrowe, obecne dzisiaj w wielu firmach. Zaskakuje jednak fakt, iż w wielu przedsiębiorstwach pozostają poza głównym realnym nurtem zarządzania i nie wywołują oczekiwanych zachowań u kadry menedżerskiej. A w rezultacie nie prowadzą do oczekiwanych wyników.

– Firmy i ich szefowe mają rozwinięty zbiór taktyk i rytuałów zarządzania ludźmi. Rzadko spotyka się jednak długoterminową koncepcję bycia pracodawcą, czy też zarządzania ludźmi.

WYWIAD

Badanie Biznes-Ludzie™ prowadzone jest za pomocą wywiadu ustrukturyzowanego opartego na oryginalnym podejściu Six C-sTM firmy Tarka Executive’s. Model ten definiuje kaskadowe podejście do zarządzania biznesem i pracownikami. Kluczowe elementy tego podejścia to Kontrola (Control), Koncepcja (Concept), Konstrukcja (Construction), Kompetencja (Competence), Korzyść (Commitment) oraz Kultura/ Komunikacja (Culture/ Communication). Ze względu na obecną sytuację ekonomiczną i rynkową badanie wzbogacone zostało o siódme ‘C’ tj. Kryzys (Crisis).

Badanie prowadzone było przez Senior Ekspertów naszej firmy tj. osoby z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesami oraz doradztwie dla i rozwoju najwyższych kadr decyzyjnych.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

FAKTY NIE MITY. Badania Zarządzania
Badania

FAKTY NIE MITY. Badania Zarządzania

Misją Tarka Executive’s jest dostarczanie liderom (firm, organizacji i instytucji) rzetelnych wglądów w rzeczywistość. Wglądy te pozwalają budować silny i trwały wpływ właścicieli, prezesów i zespołów zarządzających na otaczające środowisko…
TES PROBE™ 2.0. Sfery Przewagi
HomeBadania

TES PROBE™ 2.0. Sfery Przewagi

Zapraszamy do udziału w kolejnej Sondzie TES PROBE™ firmy Tarka Executive’s. Badanie poświęcone jest poznaniu źródeł sukcesu i przewagi firm należących do zamożnych Rodzin Właścicielskich i skutecznych Gron Wspólników. Szczególną…
BADANIE BIZNES-LUDZIE™ 2021/22. Zarządzanie w Czasach Kryzysu
HomeBadania

BADANIE BIZNES-LUDZIE™ 2021/22. Zarządzanie w Czasach Kryzysu

Rzetelne diagnozy odgrywają kluczową rolę w naszych pracach doradczych na rzecz Klientów. Badania są unikalnym źródłem wiedzy o szeroko pojętym rynku oraz o sukcesach i wyzwaniach naszych Klientów w zakresie…

Ostatnie artykuły

Menu