DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii

Eksperci Tarka Executive’s opracowali unikalny Raport Ewaluacyjny dotyczący przyszłych decydentów w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Raport powstał na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Instituto Superior Tecnico w Lizbonie.

Raport powstał w związku z planowanym przez obie szacowne Uczelnie wprowadzeniem na rynek edukacyjny studiów międzynarodowych – dla osób zainteresowanych pełnieniem wiodących ról w obszarach związanych z zieloną energią i odchodzeniem od paliw kopalnych.

Profil skutecznego decydenta w zakresie transformacji energetycznej wraz z optymalną ścieżką jego/ jej edukacji został stworzony przez Tarka Executive’s na podstawie Sondy ETFlex. W naszej Sondzie wzięli udział właściciele, prezesi/ dyrektorzy generalni oraz wiceprezesi/ dyrektorzy funkcji wiodących podmiotów zaangażowanych w rynek energii. Sonda objęła właścicieli i zarządzających podmiotów brytyjskich, francuskich, niemieckich i polskich

Profilu skutecznego decydenta w zakresie transformacji energetycznej stanowi dla Tarka Executive’s podstawę dla usług doradczych i edukacyjnych związanych z zarządzaniem globalną zmianą, która właśnie się rozpoczęłą.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s
Green

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby…
TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie
Green

TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie

Na podstawie badań Tarka Executive’s dotyczących zielonej energii wyodrębniliśmy obszary, w których firmom potrzebna jest pomoc doradcza. Pomoc prawna. Rozumiemy, że dynamicznie zmieniające się środowisko prawne w obszarze szeroko rozumianej…
W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości
Green

W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości

Eksperci Tarka Executive’s zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu pt. „Kompetencje Przyszłości” z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Konferencja pt. „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i…

Ostatnie artykuły

Menu