DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii

Eksperci Tarka Executive’s opracowali unikalny Raport Ewaluacyjny dotyczący przyszłych decydentów w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Raport powstał na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach i Instituto Superior Tecnico w Lizbonie.

Raport powstał w związku z planowanym przez obie szacowne Uczelnie wprowadzeniem na rynek edukacyjny studiów międzynarodowych – dla osób zainteresowanych pełnieniem wiodących ról w obszarach związanych z zieloną energią i odchodzeniem od paliw kopalnych.

Profil skutecznego decydenta w zakresie transformacji energetycznej wraz z optymalną ścieżką jego/ jej edukacji został stworzony przez Tarka Executive’s na podstawie Sondy ETFlex. W naszej Sondzie wzięli udział właściciele, prezesi/ dyrektorzy generalni oraz wiceprezesi/ dyrektorzy funkcji wiodących podmiotów zaangażowanych w rynek energii. Sonda objęła właścicieli i zarządzających podmiotów brytyjskich, francuskich, niemieckich i polskich

Profilu skutecznego decydenta w zakresie transformacji energetycznej stanowi dla Tarka Executive’s podstawę dla usług doradczych i edukacyjnych związanych z zarządzaniem globalną zmianą, która właśnie się rozpoczęłą.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s
Green

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby…
GLOBALNA TRANSFORMACJA. Walka ze Zmianą Klimatyczną
HomeGreen

GLOBALNA TRANSFORMACJA. Walka ze Zmianą Klimatyczną

Krzysztof Tarka, wspólnik zarządzający Tarka Executive’s został zaproszony do wygłoszenia prelekcji otwierającej dyskusję na temat potrzeby zmiany w postawach i zachowaniach liderów biznesu. Wystąpienie ma miejsce podczas pierwszej konferencji „Czas…
TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie
Green

TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie

Na podstawie badań Tarka Executive’s dotyczących zielonej energii wyodrębniliśmy obszary, w których firmom potrzebna jest pomoc doradcza. Pomoc prawna. Rozumiemy, że dynamicznie zmieniające się środowisko prawne w obszarze szeroko rozumianej…

Ostatnie artykuły

Menu