Janusz Zawiła-Niedźwiecki

Ekspert zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłością działania w sytuacjach kryzysowych.

Dr inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki – business manager, project manager, ekspert zarządzania ryzykiem operacyjnym i ciągłością działania biznesów, organizacji i ludzi. W przeszłości m.in. dyrektor IT Giełdy Papierów Wartościowych, członek zarządu PZU. Obecnie dyrektor Centrum kompetencji doradczych ATM-SI. Laureat nagrody „Lider Informatyki” tygodnika Computerworld w 1998 i 1999 r. Kierownik wdrożonego europejskiego projektu Platformy Lokalizacyjnej (część systemu ratownictwa E112).

Mianowany nauczyciel akademicki na Wydziale Zarządzania Politechniki Warszawskiej (specjalność naukowa – zarządzanie ryzykiem, wykładowca 10 przedmiotów, promotor przeszło 50 prac dyplomowych). Gościnnie wykładowca Collegium Civitas i Uniwersytetu Medycznego. Laureat nagród Ministra Przekształceń Własnościowych i Rektora Politechniki Warszawskiej.

Autor przeszło 200 publikacji, redaktor fundamentalnych monografii: „Informatyka gospodarcza” (4 tomy, 2.700 str., nagroda wydawców ekonomicznych 2011) i „Zarządzanie ryzykiem operacyjnym”. Absolwent Politechniki (1977, kierunek – organizacja zarządzania na Wydziale Mechanicznym Technologicznym) i SGPiS (1989, studia podyplomowe handlu zagranicznego).

Poznaj naszych innych Senior Ekspertów

Ostatnie artykuły

Menu