Jarosław Wojtasik

Ekspert w obszarze wizji i wartości w biznesie, budowania i rozwoju efektywnej rynkowo kultury korporacyjnej, specjalista w zakresie finansowania projektów biznesowych.

Wcześniej, od 1992 roku, związany z rynkiem finansowym i korporacyjnym w Polsce i za granicą. Odpowiedzialny za współtworzenie struktur regionalnych i produktów takich firm jak TUiR WARTA, TUnŻ WARTA VITA, Colonial Financial Group, BRE Bank i BOŚ Bank Broker ubezpieczeniowy, współzałożyciel i współtwórca sukcesu Brokers Union.

Absolwent Filozofii i Teologii na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Stypendysta Australian Program for Europe and Asia i absolwent Graduate Certificate in Business Administration na Swinburne University of Technology w Melbourne, gdzie ukończył program MBA.

Stworzył i rozwinął autorską metodę zarządzania ludźmi opartą na sokratejskiej teorii majeutyki. Z sukcesem rozwija i propaguje budowanie kultury korporacyjnej opartej na wizji i wartościach. Jest twórcą pionierskich programów ubezpieczeniowych dla instytucji finansowych. Jest twórcą innowacyjnych modeli finansowania wielu projektów inwestycyjnych.

Poprzez współpracę z Executive oraz działalność rozwojową i publicystyczną, ma ambicje aktywnego wpływania na kształtowanie się nowej kultury korporacyjnej opartej na wspólnej wizji i wartościach. Jego celem jest również stały rozwój kompetencji inwestorów w zakresie project finance.

Poznaj naszych innych Senior Ekspertów

Ostatnie artykuły

Menu