Marek Ptaszyński

Ekspert w dziedzinie analizy behawioralnej sukcesu najwyższych grup decydenckich/zarządzających.

Dokonywał analizy zachowań kadry zarządzającej w największych polskich spółkach a także w dużych zagranicznych firmach działających na polskim rynku. Dostarcza analiz dla potrzeb diagnozy i wsparcia rozwoju zespołów zarządczych. Wykonywał projekty mające na celu określenie wzorców prowadzącego do sukcesu zachowania najwyższych kadr zarządzających oraz uzupełnianiających się pozytywnych cech jako metody zwiększenia skuteczności działania zespołów. Z sukcesem nadzorował i kierował pracami zespołów analitycznych, badających model i wpływ przywództwa i współdziałania w zespołach.

Bierze udział w oryginalnych projektach badawczych dotyczących wizji rozwoju i ekspansji marek, których celem jest wykrycie pozytywnych trendów i wzorców sprzyjających odniesieniu sukcesu – Badanie WIR MARKI™ / Duma Marki™ oraz Badanie Biznes – Ludzie™

Zdobywał wiedzę na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Warszawskiej oraz na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego

Poznaj naszych innych Senior Ekspertów

Ostatnie artykuły

Menu