Piotr Wieczorek

Ekspert w zakresie zarządzania długoterminową, po-sprzedażową obsługą klienta.

Posiada certyfikat Worldwide Association of Business Coaches (WABC), jest członkiem Polskiej Grupy Biznesowej w Emiratach Arabskich posiada ponad 15 lat doświadczenia na kierowniczych stanowiskach w globalnych korporacjach z sektora telekomunikacyjnego i nowych technologii.

W Nokia MEA, jako Dyrektor Strategii i Projektów, był odpowiedzialny za rynki o obszarze większym niż USA, Chiny, Europa i Indie połączone w całość. Może zaoferować unikalny talent oparty na dogłębnej znajomości działań biznesowych wsparty ogromną praktyką. Nabył doświadczenie pracując w międzykulturowym środowisku, zdobywał wiedzę od najwyższej klasy światowych profesjonalistów i wyrobił umiejętność oryginalnego i kreatywnego podejścia w sytuacjach, gdy należy zidentyfikować możliwości rozwoju. W zarządzaniu zespołem stosuje coaching.

Główne obszary specjalizacji:

  • Bussiness development
  • Executive coaching
  • Optymalizacja kosztów i procesów gwarancyjnych
  • Konsulting dla firm chcących wejść na rynki Zatoki Perskiej

Poznaj naszych innych Senior Ekspertów

Ostatnie artykuły

Menu