GLOBALNA TRANSFORMACJA. Walka ze Zmianą Klimatyczną

Krzysztof Tarka, wspólnik zarządzający Tarka Executive’s został zaproszony do wygłoszenia prelekcji otwierającej dyskusję na temat potrzeby zmiany w postawach i zachowaniach liderów biznesu. Wystąpienie ma miejsce podczas pierwszej konferencji „Czas na ESG” organizowanej przez ADN Akademia. W swojej prezentacji Krzysztof Tarka opiera się na pogłębionych badaniach kadry zarządzającej firm, uczelni i innych instytucji zaangażowanych w transformację energetyczną.

W szczególności na wnioskach płynących z Raportu przygotowanego przez Tarka Executive’s dla InnoEnergy. Skupia się on na opiniach i obserwacjach liderów z firm energetycznych. Jak również na Badaniu przeprowadzonym dla Instituto Superior Técnico w Lizbonie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Opisuje on potrzeby rozwojowe kadry specjalistycznej i menedżerów liniowych w zakresie edukacji uniwersyteckiej w walce ze zmianą klimatyczną. Badanie to przeprowadzone zostało przez Tarka Executive’s z udziałem menedżerów z Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Tłem wystąpienia są również 3 edycje Badania Biznes-Ludzie™ prowadzone w Polsce przez Tarka Executive’s od 2011 roku.

Wszystkie powyższe źródła badawcze oraz doświadczenie doradcze i edukacyjne Tarka Executive’s wskazują na znaczące deficyty. Chodzi o kompetencje menedżerskie i przywódcze kluczowe do prowadzenia skutecznej walki ze zmianą klimatyczną oraz uwieńczonej sukcesem transformacji w stronę zielonej energii. Deficyty te dotyczą nie tylko kadr zarządzających firm. Ale również kadry przywódczej uniwersytetów i organizacji pozarządowych. Wystąpienie Krzysztofa Tarki odbiega z pewnością tonem i treścią od innych prelekcji na tego typu wydarzeniach. Ale w jego wyniku Krzysztof Tarka i Tarka Executive’s zostają zaproszeni m.in. do udziału w inicjatywie: Chapter Zero Poland – The Directors’ Climate Forum. Świat potrzebuje po prostu innych, działających inaczej liderów. Jeśli ma się stać innym miejscem niż dotychczas.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s
Green

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby…
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. 30 Lat Wsparcia dla Decydentów
Bez kategoriiHome

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. 30 Lat Wsparcia dla Decydentów

25 sierpnia 2023 roku Krzysztof Tarka, założyciel i wspólnik zarządzający Tarka Executive’s świętuje 30-lecie swojej pracy zawodowej. Jego pierwszym zleceniem doradczym była facylitacja grup decyzyjnych podczas Konferencji Programu „Sustainable Cities”.…
TES PROBE™ 2.0. Sfery Przewagi
HomeBadania

TES PROBE™ 2.0. Sfery Przewagi

Zapraszamy do udziału w kolejnej Sondzie TES PROBE™ firmy Tarka Executive’s. Badanie poświęcone jest poznaniu źródeł sukcesu i przewagi firm należących do zamożnych Rodzin Właścicielskich i skutecznych Gron Wspólników. Szczególną…

Ostatnie artykuły

Menu