TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie

Na podstawie badań Tarka Executive’s dotyczących zielonej energii wyodrębniliśmy obszary, w których firmom potrzebna jest pomoc doradcza.

Pomoc prawna. Rozumiemy, że dynamicznie zmieniające się środowisko prawne w obszarze szeroko rozumianej zielonej transformacji i konieczność dostosowania się do niego, stanowi dla firm znaczące wyzwanie. Ustanawiane przez organy UE, a następnie implementowane w Polsce przepisy i regulacje, wymagają stałego monitorowania i uwzględniania w działalności firmy.

Konieczność uwzględnienia wskaźników niefinansowych. Nowy model prowadzenia firmy, którego podstawę stanowi Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), obliguje podmioty biznesowe do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania odpowiednich danych niefinansowych. Konieczne jest również sporządzanie raportów i opracowań zgodnych z aktualnymi wymogami w ESG, takimi jak np. Taksonomia, CSRD, SFDR, EBA itp.

Umiejętność definiowania i wdrażania zielonych strategii. Bez odpowiedniego planu niemożliwe będzie osiągnięcie sukcesu. Tylko firmy posiadające modele biznesowe, które w umiejętny i odpowiedzialny sposób połączą kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego z kwestiami finansowymi, będą prosperować.

Nowe warunki finansowania przedsięwzięć biznesowych. Istnieje zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie współpracy z funduszami i inwestorami strategicznymi, które zajmują się finansowaniem firm na nowych, zielonych zasadach.

Innowacje technologiczne i procesowe. Tylko umiejętnie zaprojektowane i wdrożone rozwiązania innowacyjne w obszarze zielonych technologii oraz procesów przyjaznych środowisku zapewnią firmom uzyskanie odpowiednich wyników finansowych i niefinansowych.

Oczekiwania rynku – nacisk ze strony klientów. Konieczność uwzględnienia stopnia realizacji zielonej polityki przez nas, naszych dostawców i innych kontrahentów, aby samemu spełniać nowe biznesowe standardy, wymaga poufnego i wyspecjalizowanego doradztwa.

Tarka Executive’s oferuje kompleksową pomoc doradczą w opisanych obszarach. Posiadamy wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz sprawdzone modele, podejścia i narzędzia doradcze, by pomóc firmom pokonać wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi, transformacją energetyczną i raportowaniem ESG.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s
Green

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby…
GLOBALNA TRANSFORMACJA. Walka ze Zmianą Klimatyczną
HomeGreen

GLOBALNA TRANSFORMACJA. Walka ze Zmianą Klimatyczną

Krzysztof Tarka, wspólnik zarządzający Tarka Executive’s został zaproszony do wygłoszenia prelekcji otwierającej dyskusję na temat potrzeby zmiany w postawach i zachowaniach liderów biznesu. Wystąpienie ma miejsce podczas pierwszej konferencji „Czas…
W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości
Green

W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości

Eksperci Tarka Executive’s zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu pt. „Kompetencje Przyszłości” z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Konferencja pt. „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i…

Ostatnie artykuły

Menu