TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie

Na podstawie badań Tarka Executive’s dotyczących zielonej energii wyodrębniliśmy obszary, w których firmom potrzebna jest pomoc doradcza.

Pomoc prawna. Rozumiemy, że dynamicznie zmieniające się środowisko prawne w obszarze szeroko rozumianej zielonej transformacji i konieczność dostosowania się do niego, stanowi dla firm znaczące wyzwanie. Ustanawiane przez organy UE, a następnie implementowane w Polsce przepisy i regulacje, wymagają stałego monitorowania i uwzględniania w działalności firmy.

Konieczność uwzględnienia wskaźników niefinansowych. Nowy model prowadzenia firmy, którego podstawę stanowi Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), obliguje podmioty biznesowe do pozyskiwania, gromadzenia i przetwarzania odpowiednich danych niefinansowych. Konieczne jest również sporządzanie raportów i opracowań zgodnych z aktualnymi wymogami w ESG, takimi jak np. Taksonomia, CSRD, SFDR, EBA itp.

Umiejętność definiowania i wdrażania zielonych strategii. Bez odpowiedniego planu niemożliwe będzie osiągnięcie sukcesu. Tylko firmy posiadające modele biznesowe, które w umiejętny i odpowiedzialny sposób połączą kwestie środowiskowe, społeczne i ładu korporacyjnego z kwestiami finansowymi, będą prosperować.

Nowe warunki finansowania przedsięwzięć biznesowych. Istnieje zapotrzebowanie na wiedzę w zakresie współpracy z funduszami i inwestorami strategicznymi, które zajmują się finansowaniem firm na nowych, zielonych zasadach.

Innowacje technologiczne i procesowe. Tylko umiejętnie zaprojektowane i wdrożone rozwiązania innowacyjne w obszarze zielonych technologii oraz procesów przyjaznych środowisku zapewnią firmom uzyskanie odpowiednich wyników finansowych i niefinansowych.

Oczekiwania rynku – nacisk ze strony klientów. Konieczność uwzględnienia stopnia realizacji zielonej polityki przez nas, naszych dostawców i innych kontrahentów, aby samemu spełniać nowe biznesowe standardy, wymaga poufnego i wyspecjalizowanego doradztwa.

Tarka Executive’s oferuje kompleksową pomoc doradczą w opisanych obszarach. Posiadamy wiedzę, umiejętności, doświadczenie oraz sprawdzone modele, podejścia i narzędzia doradcze, by pomóc firmom pokonać wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem, zmianami klimatycznymi, transformacją energetyczną i raportowaniem ESG.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s
Green

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby…
W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości
Green

W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości

Eksperci Tarka Executive’s zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu pt. „Kompetencje Przyszłości” z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Konferencja pt. „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i…
DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii
Green

DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii

Eksperci Tarka Executive’s opracowali unikalny Raport Ewaluacyjny dotyczący przyszłych decydentów w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Raport powstał na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach i…

Ostatnie artykuły

Menu