W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości

Eksperci Tarka Executive’s zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu pt. „Kompetencje Przyszłości” z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej.

Konferencja pt. „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i gospodarki” odbyła zgromadziła ona przedstawicieli świata nauki, biznesu i polityki oraz studentów i absolwentów Uczelni.

W ramach konferencji Eksperci Tarka Executive’s poprowadzili sesję „Jakie kompetencje i kwalifikacje będą potrzebne w gospodarce przyszłości”.

Uznanie Władz Politechniki Warszawskiej zyskały unikalne wyniki badań Tarka Executive’s dotyczące diagnozowania i rozwoju kompetencji oraz kwalifikacji przydatnych do odniesienia sukcesu przez nowe organizacje na rynku przyszłości. Jak również wynikające z nich oryginalne koncepcje edukacji i zarządzania talentami studentów na uczelniach wyższych.

Znajomość kompetencji przyszłości jest istotna w momencie, gdy świat stoi naprzeciw wyzwaniom, jakimi są strukturalne zmian modelu społeczno-gospodarczego w związku z kryzysem klimatyczno-środowiskowym. Z tej przyczyny konieczne jest skupienie się na nauce i pogłębianiu tych kompetencji i umiejętności, które będą skutecznie odpowiadały na problemy związane z zmianami klimatycznymi, zrównoważonym rozwojem, transformacją energetyczną i odpowiedzialnością społeczną.

Wynikiem poprowadzenia sesji jest monografia naukowa, której współautorami są Eksperci Tarka Executive’s. Ukaże się ona w tym roku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s
Green

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby…
TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie
Green

TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie

Na podstawie badań Tarka Executive’s dotyczących zielonej energii wyodrębniliśmy obszary, w których firmom potrzebna jest pomoc doradcza. Pomoc prawna. Rozumiemy, że dynamicznie zmieniające się środowisko prawne w obszarze szeroko rozumianej…
DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii
Green

DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii

Eksperci Tarka Executive’s opracowali unikalny Raport Ewaluacyjny dotyczący przyszłych decydentów w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Raport powstał na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach i…

Ostatnie artykuły

Menu