TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby temu zaradzić, wymagane jest podjęcie działań w kierunku transformacji energetycznej, opartej na dywersyfikacji źródeł energii.

Kryzys energetyczny ma olbrzymi wpływ – globalny, europejski i lokalny. Obecna sytuacja wymusza zmianę myślenia o zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego gospodarkom wszystkich krajów świata.

Tarka Executive’s od roku 2015 wychodzi naprzeciw wyzwaniom związanym z koniecznością dostosowania biznesu do norm polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej i ESG. Robimy to we współpracy z wiodącymi uczelniami technicznymi z Polski i Europy. Współpracujemy z EIT InnoEnergy, siecią wiodących europejskich firm i uniwersytetów, mających się przyczynić do przyśpieszenia transformacji energetycznej.

Na zlecenie takich uczelni jak Królewski Uniwersytety Technologiczny w Sztokholmie, Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie prowadzimy przedsięwzięcia edukacyjne z obszaru nowych wartości przywódczych, transformacji energetycznej, zielonej przedsiębiorczości i innowacji zarządczych.

W badaniach Tarka Executive’s biorą udział decydenci firm z branży energetycznej i przemysłowej, z takich krajów jak Wielka Brytania, Niemcy, Francja i Polska. Właściciele i Zarządzający wykazują rosnące zaangażowanie w obszarze dywersyfikacji źródeł energii.

Tarka Executive’s posiada zespół starannie wyselekcjonowanych Senior Ekspertów w obszarze zrównoważonego rozwoju i transformacji energetycznej. Są to ludzie z uznanym doświadczeniem naukowym, biznesowym i doradczym.

Rozumiemy, że obecnie Właściciele i Zarządzający stoją przed koniecznością podjęcia zmian i transformacji biznesu. Muszą oni prowadzić działalność zgodnie z regulacjami wdrażanymi na podstawie polityki klimatycznej, zrównoważonego rozwoju, transformacji energetycznej i ESG. Tarka Executive’s oferuje wszechstronne wsparcie we wspomnianych obszarach. Nasza unikalna wiedza, oparta na najwyższych jakościowo naukowych podstawach i wieloletnie doświadczenie, mówią same za siebie.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie
Green

TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie

Na podstawie badań Tarka Executive’s dotyczących zielonej energii wyodrębniliśmy obszary, w których firmom potrzebna jest pomoc doradcza. Pomoc prawna. Rozumiemy, że dynamicznie zmieniające się środowisko prawne w obszarze szeroko rozumianej…
W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości
Green

W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości

Eksperci Tarka Executive’s zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu pt. „Kompetencje Przyszłości” z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Konferencja pt. „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i…
DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii
Green

DECYDENCI W ZMIANIE. W Stronę Zielonej Energii

Eksperci Tarka Executive’s opracowali unikalny Raport Ewaluacyjny dotyczący przyszłych decydentów w zakresie transformacji energetycznej, ochrony środowiska i walki ze zmianami klimatu. Raport powstał na zlecenie Politechniki Śląskiej w Gliwicach i…

Ostatnie artykuły

Menu