ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA. Oczekiwania Zarządzających

Eksperci Tarka Executive’s na zlecenie Royal University of Technology w Sztokholmie i InnoEnergy przygotowali raport o zachowaniu i stosunku decydentów polskich firm wobec energii odnawialnej. W raporcie zidentyfikowaliśmy listę obszarów, w których konieczne jest podjęcie działań edukacyjnych dla decydentów w obszarze transformacji energetycznej.

Obszary wymagające szczególnej troski to: Racjonalność biznesowa rozwiązań Energii Odnawialnej; Zarządzanie Projektami Inwestycyjnymi, Kapitału ludzki w obszarze Energetyki Odnawialnej; Budowanie relacji z podmiotami z UE, administracji rządowej i samorządu lokalnego; Zwycięskie strategie i najlepsze praktyki w różnych segmentach Energetyki Odnawialnej; Organizowanie społeczności wokół przedsiębiorstw Energetyki Odnawialnej oraz Branding i wyznaczanie trendów w obszarze Energetyki Odnawialnej.

Badanie wykazało, że decydenci z sektora energetycznego postrzegają Energie Odnawialną bardziej jako mglistą szansę niż jasny kierunek biznesowy do prowadzenia. W związku z tym konieczne jest dostarczenie czynnikom rządowym, biznesowym, pozarządowym i liderom społecznym spójnego przekazu dotyczącego Energii Odnawialnej.

Raport Tarka Executive’s został najwyżej oceniony przez Zarządzających InnoEnergy spośród analogicznych raportów, które powstały w innych krajach Unii Europejskiej.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s
Green

TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA. Doświadczenia Tarka Executive’s

Świat zmaga się z bezprecedensowym w swojej skali kryzysem klimatycznym i środowiskowym. Naukowcy z Międzyrządowego Zespołu ds. zmian Klimatu w swoim Raporcie z 2021 r. doszli do wniosku, że aby…
TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie
Green

TWÓJ ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. Nasze Wsparcie

Na podstawie badań Tarka Executive’s dotyczących zielonej energii wyodrębniliśmy obszary, w których firmom potrzebna jest pomoc doradcza. Pomoc prawna. Rozumiemy, że dynamicznie zmieniające się środowisko prawne w obszarze szeroko rozumianej…
W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości
Green

W SŁUŻBIE GLOBALNYCH PRZEMIAN. Kompetencje Przyszłości

Eksperci Tarka Executive’s zostali zaproszeni do wygłoszenia referatu pt. „Kompetencje Przyszłości” z okazji 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej. Konferencja pt. „Wpływ rozwoju nauki i techniki na przyszły kształt społeczeństw i…

Ostatnie artykuły

Menu