ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ. 30 Lat Wsparcia dla Decydentów

25 sierpnia 2023 roku Krzysztof Tarka, założyciel i wspólnik zarządzający Tarka Executive’s świętuje 30-lecie swojej pracy zawodowej. Jego pierwszym zleceniem doradczym była facylitacja grup decyzyjnych podczas Konferencji Programu „Sustainable Cities”. Miała ona miejsca w Katowicach, w dniach 25-31 sierpnia 1993 roku. Program „Sustainable Cities” dla Aglomeracji Górnośląskiej był jednym z pierwszych w cyklu „Global Sustainable Cities Programme”. Inicjatywa miała dwóch sponsorów – UNCHS (Habitat) oraz rząd duński.

Celem Programu było podniesienie sprawności samorządów w planowaniu i zarządzaniu rozwojem miast. Z uwzględnieniem potrzeb i przy współpracy ich partnerów z sektora biznesowego i publicznego. Rezultatem programu były strategie środowiskowe, priorytety inwestycyjne oraz efektywne metody zarządzania. Kluczem było zmobilizowanie wszystkich decydentów przedsięwzięć skoncentrowanych na zrównoważonym rozwoju miast.

Krzysztof Tarka od 30 lat wspiera decydentów sektorów: pozarządowego, samorządowego oraz prywatnego biznesu. Chodzi o zespołowe podejmowanie mądrych decyzji służących zrównoważonemu i jakościowemu wzrostowi ich przedsięwzięć – społecznych, organizacyjnych, politycznych i rynkowych.

Zobacz inne artykuły z tej samej kategorii

GLOBALNA TRANSFORMACJA. Walka ze Zmianą Klimatyczną
HomeGreen

GLOBALNA TRANSFORMACJA. Walka ze Zmianą Klimatyczną

Krzysztof Tarka, wspólnik zarządzający Tarka Executive’s został zaproszony do wygłoszenia prelekcji otwierającej dyskusję na temat potrzeby zmiany w postawach i zachowaniach liderów biznesu. Wystąpienie ma miejsce podczas pierwszej konferencji „Czas…
TES PROBE™ 2.0. Sfery Przewagi
HomeBadania

TES PROBE™ 2.0. Sfery Przewagi

Zapraszamy do udziału w kolejnej Sondzie TES PROBE™ firmy Tarka Executive’s. Badanie poświęcone jest poznaniu źródeł sukcesu i przewagi firm należących do zamożnych Rodzin Właścicielskich i skutecznych Gron Wspólników. Szczególną…
BADANIE BIZNES-LUDZIE™ 2021/22. Zarządzanie w Czasach Kryzysu
HomeBadania

BADANIE BIZNES-LUDZIE™ 2021/22. Zarządzanie w Czasach Kryzysu

Rzetelne diagnozy odgrywają kluczową rolę w naszych pracach doradczych na rzecz Klientów. Badania są unikalnym źródłem wiedzy o szeroko pojętym rynku oraz o sukcesach i wyzwaniach naszych Klientów w zakresie…

Ostatnie artykuły

Menu